Toto sme my...
 

Oznamy:

Nová stránka školy:

V školskom roku 2019/2020 neotvárame externé štúdium.Aktuality

Slávnostné ukončenie školského roku

Slávnostné ukončenie školského roku
Školský rok sme ukončili slávnostne v budove školy odovzdaním ocenení tým, ktorí reprezentovali školu alebo dosiahli výborné výsledky. Vhodným spestrením tejto udalosti bol aj spev či hra na nástroj v podaní našich žiačok. Týmto by sme chceli poďakovať všetkým žiakom za usilovnú prácu počas školského roku a zaželať pohodové prázdniny.

Exkurzia na Orave

Exkurzia na Orave
Tento školský rok sme v rámci kultúrnych pamiatok navštívili Oravský hrad, ktorý patrí  medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného staviteľstva na území Slovenska. Žiaci sa oboznámili o jeho histórii, panovníkoch, ale i o zaujímavostiach hradu. Ďalším cieľom bola plavba loďou po Oravskej priehrade a návšteva Slanického ostrova,ktorý sa tiež nazýva Ostrov umenia. Žiaci mali možnosť vidieť archeologickú expozíciu, prírodovednú expozíciu,ktoré sú  umiestnené v hrade a taktiež expozíciu filmov a rozprávok, ktoré sa na hrade natáčali. Po prehliadke hradu nás na Oravskej priehrade čakala plavba loďou a návšteva Slanického ostrova. Žiaci sa tu dozvedeli, že ostrov je pozostatok zaplavenej obce Slanica so zachovaným Kostolom Povýšenia sv. Kríža. V súčasnosti sa v interiéri kostola nachádza galéria ľudového umenia, kde sú nainštalované expozície zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne „Tradičná ľudová plastika a maľba,“ ktoré si žiaci mohli pozrieť. Prínosom tejto exkurzia bolo najmä zvýšenie rozhľadu a povedomia žiakov o historických pamiatkach na Slovensku, ale i dobrá nálada a veľa nových skúsenosti. 

Recenzia z MŠ na "rozprávkový" týždeň

Recenzia z MŠ na ''rozprávkový'' týždeň
V jeden slnečný deň sme prijali pozvanie Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej na Divadelné dni pre deti. V tejto škole nás čakalo milé privítanie, občerstvenie a bohatý program. Ďakujeme za divadielko TROLLOVIA, po skončení ktorej naše deti samé na sebe zistili, v čom spočíva šťastie-šťastie je byť zdravý, mať kamarátov, dobrú náladu. Ďakujeme všetkým pedagógom za milé predpoludnie u Vás, ďakujeme žiačkam za divadelné predstavenie a občerstvenie. Sme vďačné, že sme mohli byť toho súčasťou.

Vyšiel júnový ÚSMEV

Vyšiel júnový ÚSMEV
V poslednom tohtoročnom čísle nášho školského časopisu sa budeme venovať beletrizovaným životopisom Anči z Ťapákovcov,Maca Mlieča či životopisom našich žiakov. Dúfame, že Vás tieto príspevky pobavia a prajeme Vám príjemné prázdninové oddychovanie. Celé číslo si pozriete tu.

"Z rozprávky do rozprávky“

''Z rozprávky do rozprávky“
V dňoch 14.6. - 19.6. 2018 sa v našej škole konal 1. ročník dramaticko – hudobného týždňa, pod názvom ,,Z rozprávky do rozprávky“. Do akcie sa zapojili žiaci prvých a druhých ročníkov. Cieľom podujatia bolo zaujímavé ukončenie ročníka z predmetu tvorivá dramatika, hudobná a výtvarná výchova. Každá trieda si pripravila divadelné predstavenie, vytvorili si vlastné kulisy a zároveň absolvovali hudobné prehrávky na hudobných nástrojoch. Ako obecenstvo boli pozvané deti nielen z našich cvičných materských škôl, ale i z nášho mesta a okolia. Celkový počet návštevníkov sa vyšplhal na 160 detí, ktoré sprevádzali aj ich pani učiteľky. Pre deti sme si okrem divadielka a hudobného koncertu pripravili i rôzne prekvapenia, ako prehliadku našej školy, maľovanie na tvár, diskotéku, občerstvenie a malý darček. Deťom sa predstavenia veľmi páčili, o čom svedčil ich búrlivý potlesk, ako aj šťastné a usmiate tváre. Ďakujeme ešte raz všetkým za účasť a už sa tešíme sa na budúce stretnutie.
Fotogaléria

Program akcie:
14.6. 2018 - ,,Šmolkovia“ – 1.A trieda, hostia: MŠ Továrniky
15.6.2018 - ,,Trollovia“ – 1. B trieda, hostia: MŠ J. Kráľa Topoľčany
18.6. 2018 - ,,Kozliatka „ ,,Červená čiapočka“ - 2. A trieda, hostia: MŠ Tribečská Topoľčany
19.6.2018 - ,,Soľ nad zlato“ – 2.B trieda, hostia: MŠ Lipová Topoľčany

Rozlúčka maturantov

Rozlúčka maturantov
...boli sme iní ako dnes. Možno lepší, možno horší. A tak ako v mori, aj v našich triedach sa striedali prílivy a odlivy šťastnejších i menej šťastných dní, no napriek tomu, alebo aj práve preto, sme sa neraz museli na seba spoľahnúť. Za nami sú 4 roky plné nových poznatkov, vedomostí či skúseností a pred nami celý život. Teraz sa však začleníme sa do sveta dospelých, do sveta plného nástrah povinností, ale aj radostí,ktoré patria k životu každého človeka... Fotogaléria

Hudobné prehrávky odboru Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

Hudobné prehrávky odboru Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
Chcem, viem, dokážem...Hudba je liekom ľudstva, čo dokazujú nielen súčasné výskumy ale aj prax, že hudba má veľký a neoceniteľný vplyv na vývoj a formovanie estetického cítenia u detí predškolského veku. Preto i hudobná výchova a hra na hudobných nástrojoch je na našej škole samozrejmosťou.A preto sa v dňoch 14. a 16. 5. 2018 uskutočnili hudobné prehrávky žiačok štvrtého ročníka v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Mali sme možnosť počuť, ako dobre zvládli hru na gitare a keyboarde, niektoré i so spevom, pri prezentácii detských piesní. Dúfame, že hudba zostane ich súčasťou a hudobné vnímanie u detí budú rozvíjať i naďalej. Fotogaléria

Deň Zeme

Deň Zeme
Naša krásna planéta Zem oslávila tiež svoje "meniny", a to dňa 22. apríla. Cieľom tohto významného dňa je pripomenúť si závislosť života od cenných darov Zeme, ktoré je potrebné chrániť. I my sme si tento deň pripomenuli symbolickým zasadením kvetu, ktorý zdobí každú triedu. Študenti si vypočuli krátku prednášku o tom, prečo si našu Zem treba ceniť a chrániť, akých 22 pravidiel môže dodržiavať každý študent sám za seba, pozreli sme si náučnú literatúru a knihy od známych slovenských a českých autorov, ktorí zmenili svoj život práve vďaka návratu k prírode, a hlavne sme si uvedomili, že hoci sa tento deň Zeme pripomína jedným dňom v roku, správajme sa tak, akoby bol Deň Zeme každý deň. Fotogaléria

Chart show

Chart show
Chart Show je úspešná hudobná šou plná hviezdnych hostí a skvelých speváckych vystúpení! Vychutnať sme si jumohli aj u nás v škole, pod vedením 2.B  triedy, ktorá vytvorila  jedinečný rebríček najúspešnejších slovenských i zahraničných tanečných hitov. Každá trieda mala stvárniť a čo najlepšie napodobniť, ale i zaspievať vybraný tanečný hit.Nechýbali ani hostia v podaní našich učiteľov, rôzne súťaže a najmä šikovná moderátorka, ktorá nás sprevádzala celým programom. Všetkým zúčastneným ďakujeme za prípravu a výbornú realizáciu programu!  Fotogaléria

Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike

Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike
Dňa 2.5.2018 sa uskutočnili majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike. Žiačky našej školy Petra Pokorná, Kristína Kuklová, Zuzana Valková, Martina Chochulová sa zúčastnili viacerých disciplín: skok do diaľky,vrh guľou, beh na 200 m. Na 4. mieste sa umiestnila Petra Pokorná  v disciplíne vrh guľou . Na  3.mieste sa umiestnila Zuzana Valková v disciplíne Beh na 200 metrov. Zuzane gratulujeme a prajeme jej veľa ďalších úspechov.

Mladý tvorca 2018

Mladý tvorca 2018
V dňoch 26.04 - 27.04. 2018 sme sa zúčastnili 26. ročníka celoštátnej prezentačnej výstavy stredných škôl, ktorá sa konala v Agrokomplex Nitra. Cieľom našej výstavy bolo poskytnúť rodičom a žiakom základných škôl väčší prehľad o našej škole a našich študijných odboroch. Dúfame, že sa všetkým zúčastneným naša prezentácia páčila a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie. Fotogaléria

Čitateľská gramotnosť

Čitateľská gramotnosť
Čitateľská gramotnosť je spôsobilosť, ktorá umožňuje žiakom byť schopným nielen prečítať celé texty, ale aj pochopiť obsah prečítaného a ďalej pracovať so získanými informáciami. V našej škole kladieme dôraz na rozvinutie čitateľskych zručnosti a preto sme organizovali už druhý rok celoškolskú súťaž zameranú na rozvoj všetkých druhov čitateľskych kompetencií. Do akcie sa zapojili všetky triedy. Ich úlohou bolo napísať príbeh podľa určených indícií, prezentovať ho a zároveň ho stvárniť vytvarne a dramaticky. Zažili sme tak zábavné a zároveň veľmi podnetné chvíle. Výhercom a všetkým zúčastneným gratulujeme. Už sa tešíme na tretí ročník súťaže. Fotogaléria

Legenda o Svoradovi a Benediktovi

Legenda o Svoradovi a Benediktovi
,,Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete!            
Klopte a otvoria vám!“    
                  (Mt 7,7)                         
Žiačky druhých ročníkov sa 25.4. zúčastnili bábkového predstavenia o svätom Svoradovi a jeho žiakovi Benediktovi. Príbeh ukazuje, že aj z obyčajných mladých ľudí sa vďaka pevnej viere v Boha a neochvejnej vytrvalosti  môžu stať svätci. Inscenácia sprostredkúva súčasný pohľad na ľudí, ktorí sú pre svoje duchovné hodnoty ochotní vzdať sa pohodlného života. Človek duchovne nerastie nečinnosťou, ale obetovaním sa pre druhých.  Akú cestu si zvolíme je na nás, dôležité je urobiť prvý krok.                              

Niečo sa chystá...

Niečo sa chystá...
Pre bližšie info kliknite na obrázok.

3. miesto na OK - Hviezdoslavov Kubín

3. miesto na OK - Hviezdoslavov Kubín
"Môžeš ma dávnym, nežným menom nazvať -
a dávnym srdcom ti hneď odpoviem."Tieto verše od Elizabeth Barrett - Browningovej recitovala Natália Horňáková na súťaži v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa uskutočnila dňa 4. apríla 2018. Natália si vyslúžila krásne 3.miesto za ktoré jej gratulujeme. 

2. a 3. miesto z krajského kola SOČ v Nitre

2. a 3. miesto z krajského kola SOČ v Nitre
Tento rok bolo krajské kolo SOČ pre našu školu mimoriadne úspešné.  Každá práca, ktoré bola odoslaná do krajského kola sa umiestnila na krásnom mieste. 
Najväčším úspechom je  2. miesto  v odbore č. 17 – pedagogika,psychológia, sociológia s názvom ,,Obchodovanie s ľuďmi na Slovensku,“ autormi práce sú Miroslava Mihoková a Miroslava Tománková.  Práca sa  zaoberá,  zisťovaním úrovne informovanosti študentov o problematike obchodovania s ľuďmi, navrhla aj vlastný prevenčný program, ktorý upozorňuje mladých ľudí  na nebezpečenstvá súvisiace s týmto nebezpečným fenoménom. Práca postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa bude tento rok konať v Žiline.
Krásne 3. miesto obsadil aj Daniel Pauček  s témou ,,Pohľad na spolunažívanie židovskej komunity s obyvateľstvom v Nitrianskom kraji v kontexte dejín,“  v odbore č. 13 – História.
Víťazom,  ale i všetkým zúčastnením srdečne gratulujeme a ďakujeme za usilovnosť,ktorú preukázali pri písaní jednotlivých prác.

Školský časopis Úsmev 2/2018

Školský časopis Úsmev 2/2018
Jarné číslo nášho časopisu sme sa rozhodli venovať čítaniu a knihám. Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci? Viac sa dozviete kliknutím sem.

Regionálny týždeň

Regionálny týždeň
Tento školský rok sa udalosť konala už po tretíkrát. Počas týždňa sa žiaci dozvedeli o udalostiach na Strednom Ponitrí v roku 1918, keď vzniklo Československo, taktiež pán Mgr. Bartek uviedol prednášku o pamiatkach a osobnostiach z tohto regiónu. Pani Mgr. Peťovská nás oboznámila s rodákom z Krušoviec,maliarom a kňazom Alexandrom Buznom. Vzácnym hosťom bol aj pán Mgr. Mikuláš z občianskeho združenia Slovaca incognita, ktoré vzniklo s cieľom záchranných a rekonštrukčných prác na románskom kostolíku v obci Klátová Nová Ves – Sádok. 

Hviezdoslavov Kubín 2018

Hviezdoslavov Kubín 2018
„... lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“
Citát od P. O. Hviezdoslava, ktorého považujeme za významnú literárnu osobnosť. Tento školský rok sa opäť zišli všetci jeho nasledovatelia a predniesli nám poéziu i prózu. Za najlepší porota vyhodnotila prednes od Natálie Horňákovej, ktorá si svoj výkon zopakuje aj na okresnom kole súťaže.
Všetkým ďakujeme za účasť a veríme, že nášmu krásnemu literárnemu jazyku zostanete aj naďalej verní.

Školské kolo SOČ

Školské kolo SOČ
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je záujmová činnosť mladých perspektívnych ľudí. SOČ aktivizuje žiakov k činnosti, bádaniu, experimentovaniu a núti ich k aktívnemu tráveniu voľného času, prispieva k rozvoju myslenie a fantázie.Vybrať tie najlepšie práce bolo tento rok veľmi náročne, témy boli zaujímavé a odborne spracované. Komisia však rozhodla nasledovne a na krajské kolo do Nitry postupujú:
Odbor č. 04 – Biológia: Michaela Gajdošová: Mysténia Gravis
Odbor č. 13 – História: Daniel Pauček: Pohľad na spolunažívanie židovskej komunity s obyvateľstvom v Nitrianskom kraji v kontexte dejín 
Odbor č. 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia: Natália Janáková, Sandra Šprtková: Význam arteterapie u detí predškolského a mladšieho školského veku, Miroslava Mihoková, Miroslava Tomanková: Obchodovanie s ľuďmi na Slovensku.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. S fašiangami sú neodmysliteľne späté najmä veselé sprievody, zábavy a karnevaly v  maskách. Po tomto veselom období začína pôst a jeho  predzvesťou  je tradičné pochovávanie basy. Naši žiaci, členovia FS Vienoček, si pochovávanie basy pripravili tak, aby hravou formou  svojim vystúpením  nielen všetkých pobavili, ale i predviedli niečo z  tradícií  našich predkov. Pripravili si pekný a bohatý kultúrny program, kde zaspievali fašiangové piesne. Hudobné pásmo bolo doplnené rôznymi humornými básňami a prosbami, ktoré sa neodmysliteľne spájajú s obdobím fašiangov. Súčasťou programu bolo aj tanečné vystúpenie.Účinkovali nielen v škole, ale i v Zariadení sociálnych služieb ,,PENZIÓN“ Topoľčany v Centre sociálnych služieb Náruč záchrany v Solčanoch a v Zariadení sociálnych služieb „HARMÓNIA“ Horné Štitáre, kde si všetci prítomní  zaspievali, zabavili sa, a tak sa spoločne rozlúčili s fašiangami. Fotogaléria

Valentínska pošta 2018

Valentínska pošta 2018
Ani tento rok sme v škole nevynechali akciu s názvom valentínska pošta. Deň sv. Valentína je dňom zaľúbených, kedy dávame najavo svoje city, všetkým ktorých máme radi. Preto žiaci 14. 2. mali možnosť potešiť svojich spolužiakov, ale i učiteľov odkazmi, maličkosťami, ktoré nám všetkým vyčarali úsmev na tvári :-)

Lyžiarsky kurz

Lyžiarsky kurz
V dňoch 28.1.2018 – 01. 02. 2018 sa žiačky našej školy  zúčastnili lyžiarskeho kurzu v stredisku Skalka pri Kremnici. Žiačky spolu s učiteľkami, inštruktorom a zdravotníčkou boli ubytovaní na horskej chate Limba priamo na zjazdovke, kde mali zabezpečenú celodennú stravu i pitný režim. Posledná spoločná fotka na svahu,pohľady do údolia, smútok z odchodu, ale aj radosť z návratu domov, to všetko sme pociťovali pri poslednej jazde lanovkou. Vo štvrtok unavení, ale plní zážitkov a nových skúseností sa vraciame späť domov oddychovať. Fotogaléria

Úspech našich žiačok v okresnom kole na olympiáde v nemeckom jazyku

Úspech našich žiačok v okresnom kole na olympiáde v nemeckom jazyku
Učme sa jazyky, otvárame si tým bránu do sveta. U nás na škole naše žiačky dokázali, že nemecký jazyk ovládajú na výbornú a boli im udelené hneď dve miesta na okresnom kole olympiády. Veľkú pochvalu si zaslúžia Janka Tomanovová (2. miesto) a Vierka Puchorová (3. miesto). Dúfame, že sa im rovnako dobre bude dariť aj na ich prvej veľkej skúške života-maturite. LD

Dievčatá tretie v hádzanej

Dievčatá tretie v hádzanej
Tretie miesto obsadili naše dievčatá v OK hádzanej, ktoré sa uskutočnilo 17.1.2018 v stredu na SOŠ drevárskej. Veľkú pochvalu si zaslúžia: Dagmar Belohorcová, Timea Halová, Kristína Kuklová, Kristína Bernatová, Vanda Buláková, Janka Hološová, Mária Jankovičová, Martina Chochulová, Petra Pokorná,Monika Štefkovičová, Bianka Vondrová. Pochvalu si zaslúži aj p. učiteľka Mgr. Dominika Hanová  za prípravu.

Tretie miesto v basketbale

Tretie miesto v basketbale
Krásne bronzové miesto na OK v basketbale  vybojovali naše dievčatá v zložení: Dagmar Belohorcová, Vanda Buláková, Janka Hološová, Denisa Huláková, Petra Pokorná, Bianka Tóthová, Bianka Vondrová, Kristína Kuklová, Zuzana Valková, Monika Štefkovičová a Nikola Peškovičová. Družstvo si zaslúži veľkú pochvalu a samozrejme aj ich trénerka Mgr. Dominika Hanová.

Moje Slovensko

Moje Slovensko
Aj tento rok sav našej škole konala súťažno-zábavná šou s názvom Milujem Slovensko.Keďže sme ju organizovali pár dni pred najkrajšími sviatkami v roku, celá sa niesla v duchu Vianoc. Nechýbali slovenské vianočné piesne, rozprávky, oboznámili sme sa aj s vianočnými zvykmi, tradíciami, a to v podobe rôznych súťaží a aktivít. Proti sebe súťažili dva tímy,ktoré pozostávali z kapitánov, ktorými boli naši učitelia a súťažiacich v podobe žiakov. Na konci nám celý program spestrila hudobná skupiny Gipsy Čáve,  ktorá roztancovala celú školu. 

Vyšlo nové číslo školského časopisu Úsmev!

Vyšlo nové číslo školského časopisu Úsmev!
Blíži sa čas vianočný a vtedy si asi každý uvedomíme cenu domova, cenu rodiny aj keď sme od nej častokrát ďaleko.Tak ako je to vlastne s domovom? Ako rozumieť tomuto pojmu? Veď vieme, že sa tento výraz objavuje pomerne často a v najrôznejších súvislostiach a situáciách. Pochopiť a popísať "domov" je vlastne všeobecne veľmi neľahké a možno objektívne vzaté nemožné. 

V nasledujúcom čísle nášho školského časopisu predkladáme rôzne ukážky textov, ako si domov predstavujú naši žiaci.
Celé číslo si môžete pozrieť kliknutím tu.

Mikulášku, dobrý strýčku

Mikulášku, dobrý strýčku
Stalo sa už tradíciou, že sa naši žiaci začiatkom decembra premenia na anjelov, čertov a Mikuláša, aby tak potešili a odmenili nielen deti ale i ich pani učiteľky. Inak to nebolo ani tento rok, kedy si deti z MŠ Tovarníky a z MŠ J. Kráľa v Topoľčanoch a detí zo Spojenej školy internátnej v Topoľčanoch mohli pozrieť zaujímavý a zároveň poučný príbeh o Mikulášovi a spoločne s ním si nielen zaspievali pieseň "Mikulášku, dobrý strýčku" ale i individuálne zarecitovali a predviedli, čo všetko sa naučili. Mikuláš bol s predvedenými výkonmi veľmi spokojný a sľúbil, že na budúci rok ich opäť určite navštívi. Foto

Prezentácia stredných škôl

Prezentácia stredných škôl
V mesiaci november sme navštívili burzu informácií spojenú s prezentáciou stredných škôl, ktorá je už tradične prioritne určená žiakom končiacich ročníkov základných škôl, ich rodičom, ale aj pedagógom. O našu školu prejavilo záujem veľa žiakov, ktorých prilákal nielen náš kultúrny program, ale aj zaujímavé študijné odbory. foto

Anglický týždeň s lektorom

Anglický týždeň s lektorom
V rámci anglického týždňa, ktorý sa tento rok konal od 4. do 8. 12., navštívil našu školu lektor z anglického mesta Harrogate, pán Luke Clarke. Žiačky a žiaci si mali možnosť precvičiť hlavne svoje konverzačné schopnosti v rôznych diskusiách a hrách zameraných na rozšírenie si slovnej zásoby. Pána Clarka sme prvý deň privítali tradične po slovensky - chlebom a soľou a v piatok sa s ním rozlúčil Mikuláš so svojim sprievodom v podaní žiakov z 1. A triedy. Ako zhodnotil sám lektor, na našej škole sa mu páčilo hlavne to, že žiačky a žiaci boli zhovorčiví , ochotní spolupracovať a aktívne sa zapájali do vyučovania. Ďakujeme za všetko a tešíme sa na stretnutie v budúcnosti! Fotogaléria

Križanovej-Brindzovej Ludanice. Číta celá rodina, číta celá dedina.

Križanovej-Brindzovej Ludanice. Číta celá rodina, číta celá dedina.
Dňa 29.11.2017 sme si na Základnej škole v Ludaniciach pripomenuli známu spisovateľku Helenu Križanovú – Brindzovú pri príležitosti 95. výročia jej narodenia konferenciou s názvom Križanovej-Brindzovej Ludanice. Podujatie, ktoré úvodnými príhovormi otvorili riaditeľ školy Mgr. Vladimír Káčer a starostka obce Mgr. Ľubica Petráková. Jej prínos, predovšetkým ako autorky kníh pre deti a mládež, zdôraznila vo svojom koreferáte vyučujúca našej školy Mgr. Krošláková. Podujatie spestril svojimi spomienkami vzácny hosť, brat spisovateľky Marián Križan a žiačky našej školy Nikola Michalková a Natália Horňáková, ktoré čitali krátke úryvky zo spisovateľkinho diela V krajine zo zlatého rúna a zbierky básní Koľko len búrok. Za zlatý klinec programu možno považovať čítanie úryvkov z jej knihy Poštárik rodičmi so svojimi deťmi v samostatnom bloku s názvom: Číta celá rodina, čita celá dedina. Odznelo tu tiež množstvo inšpirujúcich slov od učiteľky tejto školy Mgr. Milady Precnerovej, ktorá si zaspominala na besedu so spisovateľkou v škole na jej rodnej Orave. Bývalá vyučujúca ludanickej školy Mgr. Anna Pastieriková sa venovala zaujímavej úvahe Križanovej-Brindzovej o rodnom kraji ako inšpirujúcom prostredí k písaniu poviedok. Prítomní tohto pekného podujatia si pripomenuli, aké je dôležité vážiť si a ctiť významných ľudí našho rodného kraja, stredného Ponitria. Príjemnú pohodu po oficiálnej časti umocnili neformálne rozhovory s občerstvením, ktoré poskytla Coop Jednota-predajňa Ludanice. Fotogaléria

Mikulášske prekvapenie

Mikulášske prekvapenie
Aj tento rok  Mikuláš spolu s čertami a anjelmi  rozdával v triedach sladkosti. Potom pozval všetkých žiakov a učiteľov  do telocvične. Tam nás  už čakalo  prekvapenie v podobe  tanečnej  skupiny  THE SHOES SDC,  ktorá k nám prišla až z Košíc. Skupina je zložená z rôznych tanečných štýlov streetového tanca, pričom každý tanečník zastupoval iný tanečný štýl ako napr. Hip-Hop, Krump, B-boying,House Dance, Waacking Vogue. Tanečníci nás oboznámili s jednotlivými tancami a naučili žiakov, ale i učiteľov krátku choreografiu, pri ktorej sme si užili kopec zábavy. Tanečníkom  ďakujeme .  Boli ste super !  Fotogaléria AM

Rovesnícke vyučovanie

Rovesnícke vyučovanie
Aktivita žiakov počas vyučovacieho procesu je veľmi dôležitá. Nejde totiž len o to,aby sa  na vyučovaní hlásili,ale ide najmä aj o ich  vnútornú aktivitu, premýšľanie nad učebnou látkou a jej analýzou. Preto sme žiakom dali za úlohu, vopred si pripraviť zvolenú tému a za pomoci učiteľa ju  zrozumiteľným spôsobom vysvetliť svojim spolužiakom. Žiaci si tak učivo ľahšie a na dlhší čas zapamätajú. Potvrdzujú to aj výskumy,ktoré  ukázali, že si zvyčajne zapamätáme 20% z toho, čo sme počuli, 30% z toho, čo sme videli, 50% z toho, čo sme počuli aj videli a 90%  z toho, čo sme sami predviedli (učili iných). Z toho vyplýva, že sa pri učení oplatí zapojiť sluch i zrak naraz, ale najefektívnejšie však je, ak vyučujeme iných. AM Fotogaléria

Turnaj vo vybíjanej

Turnaj vo vybíjanej
V piatok  24.11.2017 sa uskutočnil školský turnaj vo vybíjanej medzi žiačkami prvého až štvrtého ročníka. Hralo sa systémom  na počet vybitých v základných skupinách a postupujúci sa dostali do boja o 3. - 4. miesto a 1. - 2. miesto. V dobrej atmosfére žiačky podávali výborné športové výsledky a prežili pekné piatkové dopoludnie. O konečnom poradí rozhodol aj kúsok športového šťastia. Poradie jednotlivých tried: Fotografie
4. miesto -  4.B
3. miesto - 1.B
2. miesto - 3.B 
1 . miesto - 2.B

Ťapákovci

Ťapákovci
Autorka známej novely B. S. Timrava povedala: „Mala  som túžbu čo najkrajšie vyjadriť zavše i od zlosti to, čo je na ľuďoch. Ich zovňajšok ma tak nezaujímal. Len keď zvlášť prizriem, vidím na ľuďoch šaty. Ale tváre! Toho som si dobre všímala.“

Naši žiaci mali možnosť pozrieť si inscenáciu tejto novely, ktorá je zaradená medzi povinné diela v rámci slovenskej literatúry. Dúfame, že pomenovanie "ty si taký ťapák" si budú odteraz už nastálo pamätať a nebudú pri učení ako tí Ťapákovci :)

Abuzer 2017 - preventívna akcia s Ing. Rebeccou Justh

Abuzer 2017 - preventívna akcia s Ing. Rebeccou Justh
Pri príležitosti Týždňa boja proti drogám, ktorý sa tento rok konal  predposledný novembrový týždeň, navštívila našu školu publicistka, filmová producentka a režisérka pani Rebecca Justh, ktorá našich žiakov zaujala pútavou odbornou prednáškou zameranou proti distribúcii a užívaniu drog. Samotný projekt "Abuzer 2017" pozostával z premietania dokumentárneho filmu "Deti a drogy 2" a diskusie so žiakmi SSOŠ pedagogickej. Veríme, že si každý, kto sa v pondelok stretnutia s pani Justh zúčastnil, odniesol niečo, čo ho nielen zaujalo, ale aj poučilo.

Imatrikulácie prvákov

Imatrikulácie prvákov
Aj tento rok sa v našej škole konali imatrikulácie prvákov. Tretiaci ich poňali skutočne zaujímavo, celý ceremoniál sa niesol v duchu armády. Na úvod si žiačky z 3.B triedy pripravili vojenský pochod a rozcvičku prvákov, aby sa pred úlohami poriadne ,,zahriali.“ Nasledoval bohatý a zábavný program, v ktorom žiaci I.A a I.B súťažili v jednotlivých disciplínach. Tí, ktorí boli menej úspešní sa nevyhli trestu, ktorým boli  drepy sprevádzané ich spevom. Na záver bol prečítaný imatrikulačný sľub a prváci sa tak oficiálne stali študentmi našej školy. My im prajeme veľa úspechov v štúdiu a hlavne čo najviac príjemne strávených chvíľ v našej  škole. AM  Fotogaléria 

Deň materských škôl na Slovensku

Deň materských škôl na Slovensku
Pri príležitosti sviatku "Deň materských škôl na Slovensku" - 4. novembra, sme navštívili MŠ J.Kráľa v Topoľčanoch, aby sme deti a pani učiteľky potešili našim divadelným predstavením "Snehulienka". Deti boli veľmi dobré publikum a rozprávka sa im páčila, čo dokazujú i priložené fotografie. Na záver sme sa všetci spoločne zabavili a zaspievali si. Divadielko pripravili členovia nášho školského divadelného súboru Kolovrátok.

Návšteva v Detskom centre Monte klubík Topoľčany

Návšteva v Detskom centre Monte klubík Topoľčany
Naše žiačky mali mali možnosť nazrieť do Detského centra Monte klubík v Topoľčanoch, ktoré je inšpirované metódami Marie Montessori – predstaviteľky reformnej pedagogiky. Metódu Marie Montessori sme mali možnosť dnes vidieť a počuť prostredníctvom krásnej a podnetnej prednášky pod vedením sprievodkyne detí Lenky Záhradníkovej, absolventky Diplomového kurzu Montessori pedagogiky pre deti 0-3 a 3-6 r.  Rovnako nám Lenka predviedla ukážku práce s deťmi a jednotlivými Montessori pomôckami, ktoré sme si mohli vyskúšať aj my sami. Sledovanie detí pri práci, vlastne ich hre, nás presvedčilo o tom, že Montessori vedie dieťa k nezávislosti a ozajstnej samostatnosti.  Táto prednáška nás veľmi zaujala,otvorila nám nové možnosti práce s deťmi a vniesla veľa nových inovatívnych nápadov do ďalšej praxe. Za krátku chvíľu pozorovania detí sme rýchlo pochopili citát Marie Montessori: ... edukácia nie je niečo, čo robí učiteľ, ale je to prirodzený proces, ktorý sa spontánne rozvíja v každej ľudskej bytosti. Dieťa sa  nenaučí počúvaním učiteľa, ale prostredníctvom aktívnej skúsenosti, v priebehu ktorej pôsobí na svoje okolie. ...individuálna aktivita je faktorom, ktorý stimuluje a vytvára rozvoj. Fotogaléria