• 7670M pedagogický asistent 

  • Nový študijný odbor otvárame 1. septembra 2018.


Videá z našej praxe v  a v ŠKDAktuality

Niečo sa chystá...

Niečo sa chystá...
Pre bližšie info kliknite na obrázok.

3. miesto na OK - Hviezdoslavov Kubín

3. miesto na OK - Hviezdoslavov Kubín
"Môžeš ma dávnym, nežným menom nazvať -
a dávnym srdcom ti hneď odpoviem."Tieto verše od Elizabeth Barrett - Browningovej recitovala Natália Horňáková na súťaži v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa uskutočnila dňa 4. apríla 2018. Natália si vyslúžila krásne 3.miesto za ktoré jej gratulujeme. 

2. a 3. miesto z krajského kola SOČ v Nitre

2. a 3. miesto z krajského kola SOČ v Nitre
Tento rok bolo krajské kolo SOČ pre našu školu mimoriadne úspešné.  Každá práca, ktoré bola odoslaná do krajského kola sa umiestnila na krásnom mieste. 
Najväčším úspechom je  2. miesto  v odbore č. 17 – pedagogika,psychológia, sociológia s názvom ,,Obchodovanie s ľuďmi na Slovensku,“ autormi práce sú Miroslava Mihoková a Miroslava Tománková.  Práca sa  zaoberá,  zisťovaním úrovne informovanosti študentov o problematike obchodovania s ľuďmi, navrhla aj vlastný prevenčný program, ktorý upozorňuje mladých ľudí  na nebezpečenstvá súvisiace s týmto nebezpečným fenoménom. Práca postupuje na celoštátne kolo, ktoré sa bude tento rok konať v Žiline.
Krásne 3. miesto obsadil aj Daniel Pauček  s témou ,,Pohľad na spolunažívanie židovskej komunity s obyvateľstvom v Nitrianskom kraji v kontexte dejín,“  v odbore č. 13 – História.
Víťazom,  ale i všetkým zúčastnením srdečne gratulujeme a ďakujeme za usilovnosť,ktorú preukázali pri písaní jednotlivých prác.

Školský časopis Úsmev 2/2018

Školský časopis Úsmev 2/2018
Jarné číslo nášho časopisu sme sa rozhodli venovať čítaniu a knihám. Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci? Viac sa dozviete kliknutím sem.

Regionálny týždeň

Regionálny týždeň
Tento školský rok sa udalosť konala už po tretíkrát. Počas týždňa sa žiaci dozvedeli o udalostiach na Strednom Ponitrí v roku 1918, keď vzniklo Československo, taktiež pán Mgr. Bartek uviedol prednášku o pamiatkach a osobnostiach z tohto regiónu. Pani Mgr. Peťovská nás oboznámila s rodákom z Krušoviec,maliarom a kňazom Alexandrom Buznom. Vzácnym hosťom bol aj pán Mgr. Mikuláš z občianskeho združenia Slovaca incognita, ktoré vzniklo s cieľom záchranných a rekonštrukčných prác na románskom kostolíku v obci Klátová Nová Ves – Sádok. 

Hviezdoslavov Kubín 2018

Hviezdoslavov Kubín 2018
„... lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“
Citát od P. O. Hviezdoslava, ktorého považujeme za významnú literárnu osobnosť. Tento školský rok sa opäť zišli všetci jeho nasledovatelia a predniesli nám poéziu i prózu. Za najlepší porota vyhodnotila prednes od Natálie Horňákovej, ktorá si svoj výkon zopakuje aj na okresnom kole súťaže.
Všetkým ďakujeme za účasť a veríme, že nášmu krásnemu literárnemu jazyku zostanete aj naďalej verní.

Školské kolo SOČ

Školské kolo SOČ
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je záujmová činnosť mladých perspektívnych ľudí. SOČ aktivizuje žiakov k činnosti, bádaniu, experimentovaniu a núti ich k aktívnemu tráveniu voľného času, prispieva k rozvoju myslenie a fantázie.Vybrať tie najlepšie práce bolo tento rok veľmi náročne, témy boli zaujímavé a odborne spracované. Komisia však rozhodla nasledovne a na krajské kolo do Nitry postupujú:
Odbor č. 04 – Biológia: Michaela Gajdošová: Mysténia Gravis
Odbor č. 13 – História: Daniel Pauček: Pohľad na spolunažívanie židovskej komunity s obyvateľstvom v Nitrianskom kraji v kontexte dejín 
Odbor č. 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia: Natália Janáková, Sandra Šprtková: Význam arteterapie u detí predškolského a mladšieho školského veku, Miroslava Mihoková, Miroslava Tomanková: Obchodovanie s ľuďmi na Slovensku.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. S fašiangami sú neodmysliteľne späté najmä veselé sprievody, zábavy a karnevaly v  maskách. Po tomto veselom období začína pôst a jeho  predzvesťou  je tradičné pochovávanie basy. Naši žiaci, členovia FS Vienoček, si pochovávanie basy pripravili tak, aby hravou formou  svojim vystúpením  nielen všetkých pobavili, ale i predviedli niečo z  tradícií  našich predkov. Pripravili si pekný a bohatý kultúrny program, kde zaspievali fašiangové piesne. Hudobné pásmo bolo doplnené rôznymi humornými básňami a prosbami, ktoré sa neodmysliteľne spájajú s obdobím fašiangov. Súčasťou programu bolo aj tanečné vystúpenie.Účinkovali nielen v škole, ale i v Zariadení sociálnych služieb ,,PENZIÓN“ Topoľčany v Centre sociálnych služieb Náruč záchrany v Solčanoch a v Zariadení sociálnych služieb „HARMÓNIA“ Horné Štitáre, kde si všetci prítomní  zaspievali, zabavili sa, a tak sa spoločne rozlúčili s fašiangami. Fotogaléria

Valentínska pošta 2018

Valentínska pošta 2018
Ani tento rok sme v škole nevynechali akciu s názvom valentínska pošta. Deň sv. Valentína je dňom zaľúbených, kedy dávame najavo svoje city, všetkým ktorých máme radi. Preto žiaci 14. 2. mali možnosť potešiť svojich spolužiakov, ale i učiteľov odkazmi, maličkosťami, ktoré nám všetkým vyčarali úsmev na tvári :-)

Lyžiarsky kurz

Lyžiarsky kurz
V dňoch 28.1.2018 – 01. 02. 2018 sa žiačky našej školy  zúčastnili lyžiarskeho kurzu v stredisku Skalka pri Kremnici. Žiačky spolu s učiteľkami, inštruktorom a zdravotníčkou boli ubytovaní na horskej chate Limba priamo na zjazdovke, kde mali zabezpečenú celodennú stravu i pitný režim. Posledná spoločná fotka na svahu,pohľady do údolia, smútok z odchodu, ale aj radosť z návratu domov, to všetko sme pociťovali pri poslednej jazde lanovkou. Vo štvrtok unavení, ale plní zážitkov a nových skúseností sa vraciame späť domov oddychovať. Fotogaléria

Úspech našich žiačok v okresnom kole na olympiáde v nemeckom jazyku

Úspech našich žiačok v okresnom kole na olympiáde v nemeckom jazyku
Učme sa jazyky, otvárame si tým bránu do sveta. U nás na škole naše žiačky dokázali, že nemecký jazyk ovládajú na výbornú a boli im udelené hneď dve miesta na okresnom kole olympiády. Veľkú pochvalu si zaslúžia Janka Tomanovová (2. miesto) a Vierka Puchorová (3. miesto). Dúfame, že sa im rovnako dobre bude dariť aj na ich prvej veľkej skúške života-maturite. LD

Dievčatá tretie v hádzanej

Dievčatá tretie v hádzanej
Tretie miesto obsadili naše dievčatá v OK hádzanej, ktoré sa uskutočnilo 17.1.2018 v stredu na SOŠ drevárskej. Veľkú pochvalu si zaslúžia: Dagmar Belohorcová, Timea Halová, Kristína Kuklová, Kristína Bernatová, Vanda Buláková, Janka Hološová, Mária Jankovičová, Martina Chochulová, Petra Pokorná,Monika Štefkovičová, Bianka Vondrová. Pochvalu si zaslúži aj p. učiteľka Mgr. Dominika Hanová  za prípravu.

Tretie miesto v basketbale

Tretie miesto v basketbale
Krásne bronzové miesto na OK v basketbale  vybojovali naše dievčatá v zložení: Dagmar Belohorcová, Vanda Buláková, Janka Hološová, Denisa Huláková, Petra Pokorná, Bianka Tóthová, Bianka Vondrová, Kristína Kuklová, Zuzana Valková, Monika Štefkovičová a Nikola Peškovičová. Družstvo si zaslúži veľkú pochvalu a samozrejme aj ich trénerka Mgr. Dominika Hanová.

Moje Slovensko

Moje Slovensko
Aj tento rok sav našej škole konala súťažno-zábavná šou s názvom Milujem Slovensko.Keďže sme ju organizovali pár dni pred najkrajšími sviatkami v roku, celá sa niesla v duchu Vianoc. Nechýbali slovenské vianočné piesne, rozprávky, oboznámili sme sa aj s vianočnými zvykmi, tradíciami, a to v podobe rôznych súťaží a aktivít. Proti sebe súťažili dva tímy,ktoré pozostávali z kapitánov, ktorými boli naši učitelia a súťažiacich v podobe žiakov. Na konci nám celý program spestrila hudobná skupiny Gipsy Čáve,  ktorá roztancovala celú školu. 

Vyšlo nové číslo školského časopisu Úsmev!

Vyšlo nové číslo školského časopisu Úsmev!
Blíži sa čas vianočný a vtedy si asi každý uvedomíme cenu domova, cenu rodiny aj keď sme od nej častokrát ďaleko.Tak ako je to vlastne s domovom? Ako rozumieť tomuto pojmu? Veď vieme, že sa tento výraz objavuje pomerne často a v najrôznejších súvislostiach a situáciách. Pochopiť a popísať "domov" je vlastne všeobecne veľmi neľahké a možno objektívne vzaté nemožné. 

V nasledujúcom čísle nášho školského časopisu predkladáme rôzne ukážky textov, ako si domov predstavujú naši žiaci.
Celé číslo si môžete pozrieť kliknutím tu.

Mikulášku, dobrý strýčku

Mikulášku, dobrý strýčku
Stalo sa už tradíciou, že sa naši žiaci začiatkom decembra premenia na anjelov, čertov a Mikuláša, aby tak potešili a odmenili nielen deti ale i ich pani učiteľky. Inak to nebolo ani tento rok, kedy si deti z MŠ Tovarníky a z MŠ J. Kráľa v Topoľčanoch a detí zo Spojenej školy internátnej v Topoľčanoch mohli pozrieť zaujímavý a zároveň poučný príbeh o Mikulášovi a spoločne s ním si nielen zaspievali pieseň "Mikulášku, dobrý strýčku" ale i individuálne zarecitovali a predviedli, čo všetko sa naučili. Mikuláš bol s predvedenými výkonmi veľmi spokojný a sľúbil, že na budúci rok ich opäť určite navštívi. Foto

Prezentácia stredných škôl

Prezentácia stredných škôl
V mesiaci november sme navštívili burzu informácií spojenú s prezentáciou stredných škôl, ktorá je už tradične prioritne určená žiakom končiacich ročníkov základných škôl, ich rodičom, ale aj pedagógom. O našu školu prejavilo záujem veľa žiakov, ktorých prilákal nielen náš kultúrny program, ale aj zaujímavé študijné odbory. foto

Anglický týždeň s lektorom

Anglický týždeň s lektorom
V rámci anglického týždňa, ktorý sa tento rok konal od 4. do 8. 12., navštívil našu školu lektor z anglického mesta Harrogate, pán Luke Clarke. Žiačky a žiaci si mali možnosť precvičiť hlavne svoje konverzačné schopnosti v rôznych diskusiách a hrách zameraných na rozšírenie si slovnej zásoby. Pána Clarka sme prvý deň privítali tradične po slovensky - chlebom a soľou a v piatok sa s ním rozlúčil Mikuláš so svojim sprievodom v podaní žiakov z 1. A triedy. Ako zhodnotil sám lektor, na našej škole sa mu páčilo hlavne to, že žiačky a žiaci boli zhovorčiví , ochotní spolupracovať a aktívne sa zapájali do vyučovania. Ďakujeme za všetko a tešíme sa na stretnutie v budúcnosti! Fotogaléria

Križanovej-Brindzovej Ludanice. Číta celá rodina, číta celá dedina.

Križanovej-Brindzovej Ludanice. Číta celá rodina, číta celá dedina.
Dňa 29.11.2017 sme si na Základnej škole v Ludaniciach pripomenuli známu spisovateľku Helenu Križanovú – Brindzovú pri príležitosti 95. výročia jej narodenia konferenciou s názvom Križanovej-Brindzovej Ludanice. Podujatie, ktoré úvodnými príhovormi otvorili riaditeľ školy Mgr. Vladimír Káčer a starostka obce Mgr. Ľubica Petráková. Jej prínos, predovšetkým ako autorky kníh pre deti a mládež, zdôraznila vo svojom koreferáte vyučujúca našej školy Mgr. Krošláková. Podujatie spestril svojimi spomienkami vzácny hosť, brat spisovateľky Marián Križan a žiačky našej školy Nikola Michalková a Natália Horňáková, ktoré čitali krátke úryvky zo spisovateľkinho diela V krajine zo zlatého rúna a zbierky básní Koľko len búrok. Za zlatý klinec programu možno považovať čítanie úryvkov z jej knihy Poštárik rodičmi so svojimi deťmi v samostatnom bloku s názvom: Číta celá rodina, čita celá dedina. Odznelo tu tiež množstvo inšpirujúcich slov od učiteľky tejto školy Mgr. Milady Precnerovej, ktorá si zaspominala na besedu so spisovateľkou v škole na jej rodnej Orave. Bývalá vyučujúca ludanickej školy Mgr. Anna Pastieriková sa venovala zaujímavej úvahe Križanovej-Brindzovej o rodnom kraji ako inšpirujúcom prostredí k písaniu poviedok. Prítomní tohto pekného podujatia si pripomenuli, aké je dôležité vážiť si a ctiť významných ľudí našho rodného kraja, stredného Ponitria. Príjemnú pohodu po oficiálnej časti umocnili neformálne rozhovory s občerstvením, ktoré poskytla Coop Jednota-predajňa Ludanice. Fotogaléria

Mikulášske prekvapenie

Mikulášske prekvapenie
Aj tento rok  Mikuláš spolu s čertami a anjelmi  rozdával v triedach sladkosti. Potom pozval všetkých žiakov a učiteľov  do telocvične. Tam nás  už čakalo  prekvapenie v podobe  tanečnej  skupiny  THE SHOES SDC,  ktorá k nám prišla až z Košíc. Skupina je zložená z rôznych tanečných štýlov streetového tanca, pričom každý tanečník zastupoval iný tanečný štýl ako napr. Hip-Hop, Krump, B-boying,House Dance, Waacking Vogue. Tanečníci nás oboznámili s jednotlivými tancami a naučili žiakov, ale i učiteľov krátku choreografiu, pri ktorej sme si užili kopec zábavy. Tanečníkom  ďakujeme .  Boli ste super !  Fotogaléria AM

Rovesnícke vyučovanie

Rovesnícke vyučovanie
Aktivita žiakov počas vyučovacieho procesu je veľmi dôležitá. Nejde totiž len o to,aby sa  na vyučovaní hlásili,ale ide najmä aj o ich  vnútornú aktivitu, premýšľanie nad učebnou látkou a jej analýzou. Preto sme žiakom dali za úlohu, vopred si pripraviť zvolenú tému a za pomoci učiteľa ju  zrozumiteľným spôsobom vysvetliť svojim spolužiakom. Žiaci si tak učivo ľahšie a na dlhší čas zapamätajú. Potvrdzujú to aj výskumy,ktoré  ukázali, že si zvyčajne zapamätáme 20% z toho, čo sme počuli, 30% z toho, čo sme videli, 50% z toho, čo sme počuli aj videli a 90%  z toho, čo sme sami predviedli (učili iných). Z toho vyplýva, že sa pri učení oplatí zapojiť sluch i zrak naraz, ale najefektívnejšie však je, ak vyučujeme iných. AM Fotogaléria

Turnaj vo vybíjanej

Turnaj vo vybíjanej
V piatok  24.11.2017 sa uskutočnil školský turnaj vo vybíjanej medzi žiačkami prvého až štvrtého ročníka. Hralo sa systémom  na počet vybitých v základných skupinách a postupujúci sa dostali do boja o 3. - 4. miesto a 1. - 2. miesto. V dobrej atmosfére žiačky podávali výborné športové výsledky a prežili pekné piatkové dopoludnie. O konečnom poradí rozhodol aj kúsok športového šťastia. Poradie jednotlivých tried: Fotografie
4. miesto -  4.B
3. miesto - 1.B
2. miesto - 3.B 
1 . miesto - 2.B

Ťapákovci

Ťapákovci
Autorka známej novely B. S. Timrava povedala: „Mala  som túžbu čo najkrajšie vyjadriť zavše i od zlosti to, čo je na ľuďoch. Ich zovňajšok ma tak nezaujímal. Len keď zvlášť prizriem, vidím na ľuďoch šaty. Ale tváre! Toho som si dobre všímala.“

Naši žiaci mali možnosť pozrieť si inscenáciu tejto novely, ktorá je zaradená medzi povinné diela v rámci slovenskej literatúry. Dúfame, že pomenovanie "ty si taký ťapák" si budú odteraz už nastálo pamätať a nebudú pri učení ako tí Ťapákovci :)

Abuzer 2017 - preventívna akcia s Ing. Rebeccou Justh

Abuzer 2017 - preventívna akcia s Ing. Rebeccou Justh
Pri príležitosti Týždňa boja proti drogám, ktorý sa tento rok konal  predposledný novembrový týždeň, navštívila našu školu publicistka, filmová producentka a režisérka pani Rebecca Justh, ktorá našich žiakov zaujala pútavou odbornou prednáškou zameranou proti distribúcii a užívaniu drog. Samotný projekt "Abuzer 2017" pozostával z premietania dokumentárneho filmu "Deti a drogy 2" a diskusie so žiakmi SSOŠ pedagogickej. Veríme, že si každý, kto sa v pondelok stretnutia s pani Justh zúčastnil, odniesol niečo, čo ho nielen zaujalo, ale aj poučilo.

Imatrikulácie prvákov

Imatrikulácie prvákov
Aj tento rok sa v našej škole konali imatrikulácie prvákov. Tretiaci ich poňali skutočne zaujímavo, celý ceremoniál sa niesol v duchu armády. Na úvod si žiačky z 3.B triedy pripravili vojenský pochod a rozcvičku prvákov, aby sa pred úlohami poriadne ,,zahriali.“ Nasledoval bohatý a zábavný program, v ktorom žiaci I.A a I.B súťažili v jednotlivých disciplínach. Tí, ktorí boli menej úspešní sa nevyhli trestu, ktorým boli  drepy sprevádzané ich spevom. Na záver bol prečítaný imatrikulačný sľub a prváci sa tak oficiálne stali študentmi našej školy. My im prajeme veľa úspechov v štúdiu a hlavne čo najviac príjemne strávených chvíľ v našej  škole. AM  Fotogaléria 

Deň materských škôl na Slovensku

Deň materských škôl na Slovensku
Pri príležitosti sviatku "Deň materských škôl na Slovensku" - 4. novembra, sme navštívili MŠ J.Kráľa v Topoľčanoch, aby sme deti a pani učiteľky potešili našim divadelným predstavením "Snehulienka". Deti boli veľmi dobré publikum a rozprávka sa im páčila, čo dokazujú i priložené fotografie. Na záver sme sa všetci spoločne zabavili a zaspievali si. Divadielko pripravili členovia nášho školského divadelného súboru Kolovrátok.

Návšteva v Detskom centre Monte klubík Topoľčany

Návšteva v Detskom centre Monte klubík Topoľčany
Naše žiačky mali mali možnosť nazrieť do Detského centra Monte klubík v Topoľčanoch, ktoré je inšpirované metódami Marie Montessori – predstaviteľky reformnej pedagogiky. Metódu Marie Montessori sme mali možnosť dnes vidieť a počuť prostredníctvom krásnej a podnetnej prednášky pod vedením sprievodkyne detí Lenky Záhradníkovej, absolventky Diplomového kurzu Montessori pedagogiky pre deti 0-3 a 3-6 r.  Rovnako nám Lenka predviedla ukážku práce s deťmi a jednotlivými Montessori pomôckami, ktoré sme si mohli vyskúšať aj my sami. Sledovanie detí pri práci, vlastne ich hre, nás presvedčilo o tom, že Montessori vedie dieťa k nezávislosti a ozajstnej samostatnosti.  Táto prednáška nás veľmi zaujala,otvorila nám nové možnosti práce s deťmi a vniesla veľa nových inovatívnych nápadov do ďalšej praxe. Za krátku chvíľu pozorovania detí sme rýchlo pochopili citát Marie Montessori: ... edukácia nie je niečo, čo robí učiteľ, ale je to prirodzený proces, ktorý sa spontánne rozvíja v každej ľudskej bytosti. Dieťa sa  nenaučí počúvaním učiteľa, ale prostredníctvom aktívnej skúsenosti, v priebehu ktorej pôsobí na svoje okolie. ...individuálna aktivita je faktorom, ktorý stimuluje a vytvára rozvoj. Fotogaléria

Bronzové miesto vo florbale

Bronzové miesto vo florbale
Naše bojovné dievčatá z prvého a druhého ročníka vyhrali krásne tretie miesto na Ok vo florbale v zložení: Belohorcová Dagmar, Bernátová Kristína, Buláková Vanda, Hološová Jana, Kuklová Kristína, Matejová Jana, Peškovičová Nikola, Pokorná Petra, Slováková Eliška, Štefkovičová Monika a Pukancová Radka. Dievčatá si zaslúžia veľkú pochvalu a samozrejme aj ich trénerka Mgr. Dominika Hanová.

Halloweenska párty

Halloweenska párty
Aj tento rok sa v našej škole uskutočnila Halloweenska párty, ktorú zorganizovali  žiačky druhých ročníkov. Tie si pre svojich spolužiakov pripravili program, ktorý sa niesol v duchu známej krvavej grófky – Bátoričky. Žiakov, ale i učiteľov, večer  po príchode do školy čakalo v každej triede množstvo neobvyklých súťaží, atrakcií,  v ktorých mali možnosť prejaviť svoju súťaživosť, tvorivosť,  ale i logické myslenie. Program sme ukončili diskotékou v maskách a nechýbalo ani chutné občerstvenie. AM Fotogaléria

Dožinky v Solčanoch

Dožinky v Solčanoch
Mesiac október je už tradične venovaný úcte k našim starším spoluobčanom. Preto sme i my s folklórnym súborom Vienoček, ktorý pôsobí na našej škole, navštívili DSS v Solčanoch, aby sme ich obyvateľov potešili našim zábavným programom "Dožinky", v ktorom sme si spoločne zaspomínali na časy, kedy sa pri dožinkoch stretávali všetky generácie ľudí, aby tak spoločne poďakovali za získanú úrodu. Zaspievali sme si známe ľudové piesne, ochutnali chlebík so soľou a pochutnali na ovocí z nášho regiónu. Naša návšteva bola veľmi príjemná a už sa tešíme na budúce stretnutie. DK Fotogaléria z návštevy tu

Rozprávkové stretnutie

Rozprávkové stretnutie
"Kde bolo, tam bolo, kde sa voda sypala a piesok sa lial žila v domčeku na kraji lesa Maruška." Tak sa začínala rozprávka "O dvanástich mesiačikoch", ktorú dňa 25. 10. 2017 dramaticky stvárnili naše žiačky z 2.B triedy pre deti z MŠ Tovarníky. Rozprávka bola nielen zaujímavá, ale i poučná. Deti najskôr na interaktívnej tabuli pomenovali mesiace v roku, a potom si spoločne o nich i zaspievali a zatancovali. Dúfame že sa čoskoro stretneme pri ďalšej rozprávkovej návšteve. Fotogaléria

Jablkové hody

Jablkové hody
Pri pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravej výživy (17. 10) a Dňa jablka sme si v škole urobili výstavu spojenú s ochutnávkou pod názvom "Jablkové hody". Trieda 2. B spolu s triednou učiteľkou Mgr. Dragulovou zapojili do akcie žiakov a pedagógov z celej školy. Cieľom bolo vymyslieť a priniesť rôznorodé produkty vyrobené z jabĺk. Žiaci a učitelia priniesli koláče, štrúdle, zákusky, detskú výživu, sušené jablká, kompóty, džúsy a iné výrobky, ktoré potom všetci spoločne ochutnávali a vymieňali si navzájom recepty. Príprava a výstava produktov nebola jednoduchá. Je zaujímavé, načo všetko sa dá jabĺčko využiť. Všetkým zúčastneným ďakujeme za prinesené pochúťky, a že všetkým chutilo, uvidíte i na našich fotografiách. O dobrú náladu sa postarala žiačka 1. A harmonikárka Laura. Už teraz sa tešíme na budúce "Jablkové hody".

Zdravé a nezdravé potraviny

Zdravé a nezdravé potraviny
Ku koncu týždňa sa všetci žiaci mohli občerstviť a pripraviť si chutné ovocné šaláty, ktoré dodali telu potrebné vitamíny. Taktiež sme nadobudli informácie o zásadách zdravej výživy, v dnešnej uponáhľanej dobe tak potrebnou. Fotogaléria

Farby jesene

Farby jesene
Žiačky prvého ročníka pri svojich potulkách po jesennej prírode, ktorá hýri tisícimi farieb, nezaháľali a priniesli kúsok prírody aj do školy. Vo vestibule školy vytvorili výstavu z plodov záhrad, lesov a lúk. Výstavu aranžovali podľa vlastnej fantázie a na pomoc mali nekonečnú paletu farieb. Táto výstava stále poteší oko a chuťové poháriky okoloidúcich návštevníkov našej školy. Fotogaléria

Dve prvé miesta

Dve prvé miesta
Školský rok sme začali vynikajúcim úspechom našich žiakov na ŠKOLSKÝCH MAJSTROVSTVÁCH OKRESU TOPOĽČANY v cezpoľnom behu.  Našu školu reprezentovali dievčatá z 1.B Vanda Buláková, Petra Pokorná a 3.A Zuzana Valková. Naše žiačky si priniesli zo súťaže dve prvé miesta: 1. miesto získala v súťaži jednotlivcov Zuzana Valková a taktiež vyhrali dievčatá ako družstvo. Žiačky postupujú na  ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ NITRIANSKEHO KRAJA v cezpoľnom behu. Za reprezentáciu školy ďakujeme. Fotogaléria

Topoľčiansky detský beh

Topoľčiansky detský beh
Často sa hovorí, že dnešné deti len sedia pri videohrách, pozerajú do mobilov alebo televízorov. Cieľom podujatia Topoľčiansky detský beh bolo inšpirovať deti k pohybu a k zdravému životnému štýlu. A deti naozaj ukázali, že vedia byť veľmi šikovné. Do organizácie podujatia sa zapojili aj žiaci z našej školy na Námestí  M. R. Štefánika, kde štartovali kategórie detí vo veku 6-15 rokov. Za všetko vynaložené úsilie pri tejto akcii ďakujeme a veríme, že deti zostanú verné behu a športom aj naďalej. Fotogaléria

Biela pastelka 2017

Biela pastelka 2017
Podujatie "Biela pastelka"  organizované Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripadá tradične na koniec septembra. Aj tento rok sa  žiačky našej školy  zapojili do verejnej zbierky . Táto prebiehala nielen na škole , ale aj v uliciach mesta Topoľčany. Tretiačky Michaela Gajdošová a Veronika Trniková  vyzbierali nemalú peňažnú čiastku, ktorá poputuje na zlepšenie života ľudí so zrakovým postihnutím.
22. 09. 2017

Slávnostná akadémia 2017

Slávnostná akadémia 2017
Aj tento školský rok sme si slávnostne pripomenuli úspechy, ktoré sme počas roka dosiahli. Popri našich školských povinnostiach sme sa venovali aj rôznym mimoškolským akciám. Školský rok bol veľmi bohatý na rôzne akcie, exkurzie, výlety alebo súťaže. Všetky tieto udalosti sme si pripomenuli predposledný školský deň. Počuli sme spev piesní, prednes básní, hralo sa na hudobný nástroj. Okrem toho nám víťazi krajského kola SOČ porozprávali, ako postupovali pri písaní svojej práce, svoje zážitky z Londýna nám porozprávali účastníci tejto exkurzie, videli sme ukážku dramatizácie rozprávky Snehulienka v podaní dramatického krúžku a napokon sme deň ukončili športovými hrami. Dúfame, že budúci rok budeme minimálne rovnako úspešní a opäť zažijeme veľa nových zážitkov alebo sa niečo nové naučíme. FOTO

Naše národné dedičstvo

Naše národné dedičstvo
Poznať naše národné pamiatky je pre každého Slováka samozrejmosť a mali by sme si vážiť naše kultúrne dedičstvo. Martin, ako bývalé kultúrne centrum Slovenska ponúka v SNM expozíciu tradičných slovenských zvyklostí a historických predmetov. Vzdelávací program bol realizovaný formou interaktívnej prehliadky s využitím objektového a zážitkového učenia. 
Dozvedeli sme sa, ako ľudia kedysi spávali, kde mali uložené šaty, čo je komora, dvor, čo je uložené v humne a pod. Zoznámili sme sa s niektorými domácimi zvieratami i rastlinami, ktoré sprevádzali ľudí v minulosti v gazdovstve, vyskúšali sme si si činnosti, ktoré sa vykonávali v gazdovstve. (napr. mlátenie obilia cepmi, trepanie ľanu, mletie obilia na žarnove). Pokračovali sme na Národný cintorín, kde sme si uctili pamiatku významných slovenských spisovateľov ako napr. Kukučín, Smrek, Kráľ a iní. Aj keď cesta do Martina je dlhá, určite sa oplatilo vidieť všetky tieto národné pamiatky a uctiť si našich významných slovenských spisovateľov.  FOTO

Regionálne pamiatky a osobnosti

Regionálne pamiatky a osobnosti
O našich regionálnych pamiatkach a osobnostiach sme doteraz veľa nevedeli, a tak sme sa zúčastnili exkurzie v Chynoranoch, Brodzanoch a v Uhrovci.Prvé miesto, ktoré sme navštívili bolo múzeum Valentína Beniaka. Dozvedeli sme sa aj to, že Valentín Beniak bol slovenský básnik, narodil sa v Chynoranoch a v mladom veku si poranil nohu, a tak začal písať básne.  Videli sme múzeum, ktoré bolo kedysi jeho kancelária. Ďalej sme mali možnosť vidieť fotografie, na ktorých sa nachádzal Valentín, jeho listy, počúvali sme jeho hlas, ako rozprával jednu zo svojich básni a ďalšie rôzne zaujímavosti.
Potom sme sa presunuli do Brodzian. Očaril nás krásny kaštieľ s parkom okolo. Naša posledná zastávka bol Uhrovec, kde sme navštívili rodný dom Alexandra Dubčeka a Ľudovíta Štúra. V rodnom dome sme mali možnosť vidieť ich izby a niektoré pôvodné nábytky. Potom nám sprievodkyňa porozprávala o živote Ľudovíta Štúra a pustila nám krátky film o Alexandrovi Dubčekovi. Počas tejto exkurzie sme si nejedenkrát povedali, že je lepšie jedenkrát vidieť ako sto krát počuť. Tešíme sa na ďalšie exkurzie. FOTO