Toto sme my...
 

Oznamy:

Nová stránka školy:

V školskom roku 2019/2020 neotvárame externé štúdium.Aktuality

Bronzové miesto vo florbale

Bronzové miesto vo florbale
Naše bojovné dievčatá z prvého a druhého ročníka vyhrali krásne tretie miesto na Ok vo florbale v zložení: Belohorcová Dagmar, Bernátová Kristína, Buláková Vanda, Hološová Jana, Kuklová Kristína, Matejová Jana, Peškovičová Nikola, Pokorná Petra, Slováková Eliška, Štefkovičová Monika a Pukancová Radka. Dievčatá si zaslúžia veľkú pochvalu a samozrejme aj ich trénerka Mgr. Dominika Hanová.

Halloweenska párty

Halloweenska párty
Aj tento rok sa v našej škole uskutočnila Halloweenska párty, ktorú zorganizovali  žiačky druhých ročníkov. Tie si pre svojich spolužiakov pripravili program, ktorý sa niesol v duchu známej krvavej grófky – Bátoričky. Žiakov, ale i učiteľov, večer  po príchode do školy čakalo v každej triede množstvo neobvyklých súťaží, atrakcií,  v ktorých mali možnosť prejaviť svoju súťaživosť, tvorivosť,  ale i logické myslenie. Program sme ukončili diskotékou v maskách a nechýbalo ani chutné občerstvenie. AM Fotogaléria

Dožinky v Solčanoch

Dožinky v Solčanoch
Mesiac október je už tradične venovaný úcte k našim starším spoluobčanom. Preto sme i my s folklórnym súborom Vienoček, ktorý pôsobí na našej škole, navštívili DSS v Solčanoch, aby sme ich obyvateľov potešili našim zábavným programom "Dožinky", v ktorom sme si spoločne zaspomínali na časy, kedy sa pri dožinkoch stretávali všetky generácie ľudí, aby tak spoločne poďakovali za získanú úrodu. Zaspievali sme si známe ľudové piesne, ochutnali chlebík so soľou a pochutnali na ovocí z nášho regiónu. Naša návšteva bola veľmi príjemná a už sa tešíme na budúce stretnutie. DK Fotogaléria z návštevy tu

Rozprávkové stretnutie

Rozprávkové stretnutie
"Kde bolo, tam bolo, kde sa voda sypala a piesok sa lial žila v domčeku na kraji lesa Maruška." Tak sa začínala rozprávka "O dvanástich mesiačikoch", ktorú dňa 25. 10. 2017 dramaticky stvárnili naše žiačky z 2.B triedy pre deti z MŠ Tovarníky. Rozprávka bola nielen zaujímavá, ale i poučná. Deti najskôr na interaktívnej tabuli pomenovali mesiace v roku, a potom si spoločne o nich i zaspievali a zatancovali. Dúfame že sa čoskoro stretneme pri ďalšej rozprávkovej návšteve. Fotogaléria

Jablkové hody

Jablkové hody
Pri pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravej výživy (17. 10) a Dňa jablka sme si v škole urobili výstavu spojenú s ochutnávkou pod názvom "Jablkové hody". Trieda 2. B spolu s triednou učiteľkou Mgr. Dragulovou zapojili do akcie žiakov a pedagógov z celej školy. Cieľom bolo vymyslieť a priniesť rôznorodé produkty vyrobené z jabĺk. Žiaci a učitelia priniesli koláče, štrúdle, zákusky, detskú výživu, sušené jablká, kompóty, džúsy a iné výrobky, ktoré potom všetci spoločne ochutnávali a vymieňali si navzájom recepty. Príprava a výstava produktov nebola jednoduchá. Je zaujímavé, načo všetko sa dá jabĺčko využiť. Všetkým zúčastneným ďakujeme za prinesené pochúťky, a že všetkým chutilo, uvidíte i na našich fotografiách. O dobrú náladu sa postarala žiačka 1. A harmonikárka Laura. Už teraz sa tešíme na budúce "Jablkové hody".

Zdravé a nezdravé potraviny

Zdravé a nezdravé potraviny
Ku koncu týždňa sa všetci žiaci mohli občerstviť a pripraviť si chutné ovocné šaláty, ktoré dodali telu potrebné vitamíny. Taktiež sme nadobudli informácie o zásadách zdravej výživy, v dnešnej uponáhľanej dobe tak potrebnou. Fotogaléria

Farby jesene

Farby jesene
Žiačky prvého ročníka pri svojich potulkách po jesennej prírode, ktorá hýri tisícimi farieb, nezaháľali a priniesli kúsok prírody aj do školy. Vo vestibule školy vytvorili výstavu z plodov záhrad, lesov a lúk. Výstavu aranžovali podľa vlastnej fantázie a na pomoc mali nekonečnú paletu farieb. Táto výstava stále poteší oko a chuťové poháriky okoloidúcich návštevníkov našej školy. Fotogaléria

Dve prvé miesta

Dve prvé miesta
Školský rok sme začali vynikajúcim úspechom našich žiakov na ŠKOLSKÝCH MAJSTROVSTVÁCH OKRESU TOPOĽČANY v cezpoľnom behu.  Našu školu reprezentovali dievčatá z 1.B Vanda Buláková, Petra Pokorná a 3.A Zuzana Valková. Naše žiačky si priniesli zo súťaže dve prvé miesta: 1. miesto získala v súťaži jednotlivcov Zuzana Valková a taktiež vyhrali dievčatá ako družstvo. Žiačky postupujú na  ŠKOLSKÉ MAJSTROVSTVÁ NITRIANSKEHO KRAJA v cezpoľnom behu. Za reprezentáciu školy ďakujeme. Fotogaléria

Topoľčiansky detský beh

Topoľčiansky detský beh
Často sa hovorí, že dnešné deti len sedia pri videohrách, pozerajú do mobilov alebo televízorov. Cieľom podujatia Topoľčiansky detský beh bolo inšpirovať deti k pohybu a k zdravému životnému štýlu. A deti naozaj ukázali, že vedia byť veľmi šikovné. Do organizácie podujatia sa zapojili aj žiaci z našej školy na Námestí  M. R. Štefánika, kde štartovali kategórie detí vo veku 6-15 rokov. Za všetko vynaložené úsilie pri tejto akcii ďakujeme a veríme, že deti zostanú verné behu a športom aj naďalej. Fotogaléria
22. 09. 2017

Biela pastelka 2017

Biela pastelka 2017
Podujatie "Biela pastelka"  organizované Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripadá tradične na koniec septembra. Aj tento rok sa  žiačky našej školy  zapojili do verejnej zbierky . Táto prebiehala nielen na škole , ale aj v uliciach mesta Topoľčany. Tretiačky Michaela Gajdošová a Veronika Trniková  vyzbierali nemalú peňažnú čiastku, ktorá poputuje na zlepšenie života ľudí so zrakovým postihnutím.

Slávnostná akadémia 2017

Slávnostná akadémia 2017
Aj tento školský rok sme si slávnostne pripomenuli úspechy, ktoré sme počas roka dosiahli. Popri našich školských povinnostiach sme sa venovali aj rôznym mimoškolským akciám. Školský rok bol veľmi bohatý na rôzne akcie, exkurzie, výlety alebo súťaže. Všetky tieto udalosti sme si pripomenuli predposledný školský deň. Počuli sme spev piesní, prednes básní, hralo sa na hudobný nástroj. Okrem toho nám víťazi krajského kola SOČ porozprávali, ako postupovali pri písaní svojej práce, svoje zážitky z Londýna nám porozprávali účastníci tejto exkurzie, videli sme ukážku dramatizácie rozprávky Snehulienka v podaní dramatického krúžku a napokon sme deň ukončili športovými hrami. Dúfame, že budúci rok budeme minimálne rovnako úspešní a opäť zažijeme veľa nových zážitkov alebo sa niečo nové naučíme. FOTO

Naše národné dedičstvo

Naše národné dedičstvo
Poznať naše národné pamiatky je pre každého Slováka samozrejmosť a mali by sme si vážiť naše kultúrne dedičstvo. Martin, ako bývalé kultúrne centrum Slovenska ponúka v SNM expozíciu tradičných slovenských zvyklostí a historických predmetov. Vzdelávací program bol realizovaný formou interaktívnej prehliadky s využitím objektového a zážitkového učenia. 
Dozvedeli sme sa, ako ľudia kedysi spávali, kde mali uložené šaty, čo je komora, dvor, čo je uložené v humne a pod. Zoznámili sme sa s niektorými domácimi zvieratami i rastlinami, ktoré sprevádzali ľudí v minulosti v gazdovstve, vyskúšali sme si si činnosti, ktoré sa vykonávali v gazdovstve. (napr. mlátenie obilia cepmi, trepanie ľanu, mletie obilia na žarnove). Pokračovali sme na Národný cintorín, kde sme si uctili pamiatku významných slovenských spisovateľov ako napr. Kukučín, Smrek, Kráľ a iní. Aj keď cesta do Martina je dlhá, určite sa oplatilo vidieť všetky tieto národné pamiatky a uctiť si našich významných slovenských spisovateľov.  FOTO

Regionálne pamiatky a osobnosti

Regionálne pamiatky a osobnosti
O našich regionálnych pamiatkach a osobnostiach sme doteraz veľa nevedeli, a tak sme sa zúčastnili exkurzie v Chynoranoch, Brodzanoch a v Uhrovci.Prvé miesto, ktoré sme navštívili bolo múzeum Valentína Beniaka. Dozvedeli sme sa aj to, že Valentín Beniak bol slovenský básnik, narodil sa v Chynoranoch a v mladom veku si poranil nohu, a tak začal písať básne.  Videli sme múzeum, ktoré bolo kedysi jeho kancelária. Ďalej sme mali možnosť vidieť fotografie, na ktorých sa nachádzal Valentín, jeho listy, počúvali sme jeho hlas, ako rozprával jednu zo svojich básni a ďalšie rôzne zaujímavosti.
Potom sme sa presunuli do Brodzian. Očaril nás krásny kaštieľ s parkom okolo. Naša posledná zastávka bol Uhrovec, kde sme navštívili rodný dom Alexandra Dubčeka a Ľudovíta Štúra. V rodnom dome sme mali možnosť vidieť ich izby a niektoré pôvodné nábytky. Potom nám sprievodkyňa porozprávala o živote Ľudovíta Štúra a pustila nám krátky film o Alexandrovi Dubčekovi. Počas tejto exkurzie sme si nejedenkrát povedali, že je lepšie jedenkrát vidieť ako sto krát počuť. Tešíme sa na ďalšie exkurzie. FOTO

Návšteva divadla - ŠTEFÁNIK - SLNKO V ZATMENÍ

Návšteva divadla - ŠTEFÁNIK - SLNKO V ZATMENÍ
"Kto si zachová krásu duše, nikdy sa nebude cítiť nešťastným, najšpatnejšou vecou je hnusný charakter." Jeden z mnohých citátov, na ktorý by sme natrafili pri listovaní si v denníkoch a korešpondencii jednej z našich najvýraznejších osobností, Milana Rastislava Štefánika - veľmi schopného a mnohostranne talentovaného človeka s obrovskou vnútornou silou.Pretože Štefánik rozhodne stojí za to, aby sa o ňom dozvedeli mladí ľudia čo najviac, navštívila naša škola dňa 26. 6. v Divadle Andreja Bagara v Nitre hru s názvom ŠTEFÁNIK - SLNKO V ZATMENÍ. V samotnej hre nešlo ani tak o ohýbanie histórie ako skôr o čo najvernejšie a pritom pútavé odrážanie Štefánikovej osobnosti. Hra sa nám veľmi páčila a na jej konci sme si uvedomili, že nebyť Štefánikovho idealizmu, sily a húževnatosti, tak by životy všetkých nás boli dnes celkom iné a pravdepodobne horšie...

Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave

Múzeum  školstva a pedagogiky v Bratislave
Keďže Múzeum školstva a pedagogiky je jediné svojho druhu na Slovensku, rozhodli sme sa ho spolu so študentmi navštíviť.  Mali sme možnosť vidieť najstaršie a najvzácnejšie predmety z 15.-20. storočia prezentujúcich naše školstvo v minulosti ako napr. školské tašky, šlabikáre,vysvedčenia, lavice, predmety a učebné pomôcky, s ktorými sa kedysi pracovalo. Študenti sa stručne oboznámili s vývojom školstva a s najvýznamnejšími udalosťami, ktoré ovplyvnili školstvo na našom území. FOTO
22.6.2017

Rozlúčka štvrtákov, maturita a ich posledný deň v škole

Rozlúčka štvrtákov, maturita a ich posledný deň v škole
19. máj bol pre našich štvrtákov zvláštnym dňom. Určite prežívali zmiešané pocity - či už radosť z úspešného zvládnutia štúdia, ale aj smútok z toho, že všetko sa pre nich týmto dňom končí, a tiež určité napätie z toho aké ďalšie skúšky im život pripraví. Tá prvá a hneď jedná z najdôležitejších ich čakala už za pár dní - maturita. Odmenou za ich prípravu počas celých štyroch rokov v našej škole bolo maturitné vysvedčenie, ktoré im bolo slávnostne odovzdané 2.júna. Ocenení boli aj študenti, ktorý reprezentovali školu či už svojimi vedomosťami alebo šikovnosťou na rôznych súťažiach a podujatiach. FOTO TU

EURÓPA V ŠKOLE

EURÓPA V ŠKOLE
Aj tento rok sme si v našej škole pripomenuli deň Európy, pri tejto príležitosti si totiž každá trieda pripravila prezentáciu jednej vybranej krajiny, ktorá sa nachádza na území Európy. Študenti sa snažili čo najviac priblížiť danú krajinu, opísali nám, čo je pre ňu typické, predstavili významné osobnosti a nechýbali ani ochutnávky národných jedál. Hravou a zábavnou formou nás oboznámili aj s históriou a tradíciami vybraných krajín a pre najlepšiu triedu nechýbala ani sladká odmena. FOTO TUAM
19.5.2017

2. a 3. miesto v atletike

2. a 3. miesto v atletike
Na atletických majstrovstvách Nitrianskeho kraja konaných dňa 3.5.2017 sa naša študentka Zuzana Valková umiestnila na 2. mieste v disciplíne Beh na 200 metrov a na 3. mieste v disciplíne Beh na 100 m. Úsilie a snaha počas tréningov a tvrdá drina na hodinách telesnej výchovy tak boli zúročené. Zuzane gratulujeme a prajeme jej veľa ďalších úspechov. 

Týždeň modrého gombíka

Týždeň modrého gombíka
Dňa 16.05.2017 sa na našej škole uskutočnila zbierka Týždeň modrého gombíka. Vyzbierané peniaze poputujú na Ukrajinu, kde pomôžu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na našej škole zapojili do súťaže a prispeli na dobrú vec.
16.5.2017

Exkurzia v Londýne

Exkurzia v Londýne
Prvý májový týždeň sa pre niektorých žiakov našej školy niesol v znamení exkurzie v anglickej metropole v Londýne. Žiaci tu mali možnosť nielen vidieť a spoznať najvýznamnejšie miesta Londýna, ale súčasne si mohli prakticky vyskúšať a vylepšiť svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku. Obsahom exkurzie boli mnohé významné miesta, pamiatky a dominanty Londýna ako napríklad anglický Big Ben, Tower Bridge, London Eye, Buckinghamský palác, Trafalgarské námestie, Oxford Street, alebo známa galéria voskových figurín Madame Tussauds, kde si mohli žiaci obzrieť figuríny svojich obľúbených filmových, speváckych či iných hviezd. Návšteva Londýna bola pre žiakov prínosná a súčasne plná zážitkov, ktoré si z nej odniesli.  FOTO TU

Deň Zeme

Deň Zeme
22. apríla sa každoročne koná Deň Zeme, ktorý je venovaný našej planéte. Tento deň slávia ľudia spoločne na celej Zemi bez ohľadu na pôvod, vieru alebo národnosť. Tento sviatok bol v minulosti venovaný oslavám jarnej rovnodennosti a príchodu jari. Je to deň, ktorý patrí našej planéte Zem, ktorú by si mal každý z nás vážiť a hlavne sa o ňu starať. Ľudia by sa mali odhodlať pre ňu niečo pekné, užitočné a prospešné urobiť. Nelenili sme ani my a v tento deň sme sa venovali poriadku v našom okolí. Keďže nám od rána pršalo, upratovali sme priestory našej školy. Študenti si vyčistili svoje triedy, zasadili si svoj kvet... viac tu + fotogaléria  VIDEO

Tvoja tvár znie povedome

Tvoja tvár znie povedome
Keďže apríl je bláznivý mesiac, tak naši študenti si  vymysleli a pripravili skvelú akciu s názvom Tvoja tvár znie povedome. Každá trieda si mala pripraviť krátky program, kde mali stvárniť a čo najlepšie napodobniť vybraný videoklip, nechýbalo však ani karaoke a kopec zábavy. Akcia mala veľký úspech, tancovala a spievala celá škola. Viac slov netreba, kliknite na video, to hovorí za všetko :)   VIDEO TU

Týždeň regionálnych osobností 2017

Týždeň regionálnych osobností 2017
Tento školský rok pokračujeme v obľúbenej akcii s cieľom predstaviť osobnosti z nášho regiónu, ktoré niečo v živote dosiahli a rozvíjajú kultúrny a spoločenský život.
V prvý deň k nám zavítala Mgr. Peťovská z Tribečskej knižnice, ktorá nám predstavila život a dielo spisovateľky v prednáške. Pani spisovateľka a prekladateľka je známa aj písaním literatúry pre deti a mládež. Prednáška niesla názov Literárna pozostalosť Heleny Križanovej-Brindzovej. Cenné informácie sme si mohli utvrdiť aj naživo, pretože k nám prišiel aj p. Križan - brat zosnulej spisovateľky...  VIAC + FOTO
VIDEO

1. miesto z krajského kola SOČ

1. miesto z krajského kola SOČ
Naši študenti Zuzana BukovinskáDaniel Pauček z 3.A triedy obsadili na krajskom kole SOČ v Nitre krásne 1. miesto, v odbore č. 17- Pedagogika, psychológia a sociológia s témou práce ,,Postoje k homosexualite na Slovensku.“ Študenti postupujú na celoštátne kolo do Banskej Bystrice, kde budú vzorne reprezentovať našu školu. Výhercom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.                                                  AM

Vyšlo jarné číslo časopisu Úsmev

Vyšlo jarné číslo časopisu Úsmev
Vyšlo jarné číslo časopisu Úsmev, ktorý je zameraný tentokrát na vlastnú tvorbu žiakov a ich prácu s textom.
Prečítať si ho môžete TU.

Voda zdroj života

Voda zdroj života
Na našej škole sme si 22. marca pripomenuli Svetový deň vody. Voda je najrozšírenejšiu látkou na Zemi. Je neodmysliteľnou súčasťou života. Je zdrojom pre zabezpečenie výživy, hygieny, zdravia, čistoty a energie. Jej dostatok však nesmieme brať ako samozrejmosť. Počas vyučovania si žiaci mohli vypočuť prostredníctvom školského vysielania rôzne zaujímavosti o vode a cez veľkú prestávku sa všetci mohli občerstviť čistou pramenistou vodou s citrónom. FOTODK

Dve tváre jedného sveta - prednáška

Dve tváre jedného sveta - prednáška
V pondelok 13.03. nás navštívil pán Martin Silber, ktorý mal veľmi zaujímavú prednášku o problémoch v menej rozvinutých krajinách. Diskutovalo sa o témach ako pitná voda, jedlo, ubytovanie, choroby a školstvo. Žiaci mali možnosť sa lepšie oboznámiť s problémami a s neľahkým životom v týchto krajinách.

Topoľčianska kvapka krvi

Topoľčianska kvapka krvi
Aj tento rok sa naši študenti opäť odhodlali pre dobrú vec a zúčastnili sa akcie organizovanej Mládežníckym parlamentom mesta Topoľčany, Slovenským červeným krížom a Mestom Topoľčany. Až sedemnásť študentov sa rozhodlo darovať krv, medzi ktorými boli aj tí, ktorí svoju krv darovali prvýkrát. Táto akcia sa stretáva s pozitívnym ohlasom a každým rokom pribúdajú ďalší prvodarcovia tejto najvzácnejšej tekutiny. FOTO TU2B

Pracovať v zahraničí?

Pracovať v zahraničí?
Každý mladý človek končiaci strednú  školu má aspoň akú-takú predstavu o tom, čo by chcel v živote robiť. Mnohí majú rôzne ideály, predstavy a sny. Svoj životný príbeh o tom ako si plní svoj sen učiteľky v Nemecku nám prišla vyrozprávať mladá učiteľka Mgr. Janka Ľahučká. Keďže Janka učí v materskej škole, množstvo  zvedavých otázok zo strany žiačok bolo práve z tohto prostredia, v ktorom u nás vykonávajú svoju prax.  Žiaci sa tak dozvedeli o tom, aké je dôležité študovať cudzie jazyky, mať odvahu skúsiť niečo nové, nepoznané a zároveň spoznávať prostredníctvom svojej práce inú krajinu, kultúru, zvyky a  hodnoty.DK

Starostlivosť o zdravie

Starostlivosť o zdravie
Zdravie - s týmto slovom sa denno-denne stretávame. Je to ten najvzácnejší dar pre nás všetkých. Je dobré ak ho máme, ale musíme sa o svoje zdravie i starať. Človek  sa počas svojho života mení - rastie, vyvíja sa, dospieva... Zvládnuť všetky tieto zmeny, nie je vôbec jednoduché. A preto nás veľmi nás potešilo, že naše pozvanie na besedu prijala MUDr. Mihalíková Patrícia, detská lekárka z nášho mesta.  Zaujímavé rozprávanie zažili žiaci našich druhých ročníkov ...  VIAC TUDK

ŠKOLSKÉ KOLO SOČ

ŠKOLSKÉ KOLO SOČ
Vo štvrtok 2.3. 2017 sa konalo v našej škole školské kolo 39. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Naši študenti si zmerali svoje sily v nasledujúcich kategóriách:
Odbor č. 04 – Biológia

Odbor č. 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

Vybrať najlepšie práce bolo pre komisiu veľmi náročné,  pretože kvalita  a odbornosť všetkých prác nechýbala, nakoniec však rozhodla nasledovne:  Výsledky + foto tu

Valentín Beniak

Valentín Beniak
V rámci čitateľskej gramotnosti sme si tentokrát v 3. B osvojili život a dielo rodáka z neďalekých Chynorian - Valentína Beniaka. Tým sme spoznali našu regionálnu literatúru, ktorá má do dejín literatúry značný prínos. Na čítanie sme využili počítačovú projekciu a žiačky najviac zaujala báseň Dievča z lunaparku, ktorú básnik venoval mestu Paríž. Paríž bol v tom čase nekonečnou inšpiráciou pre celý umelecký svet, a teda aj pre slovenských spisovateľov, ktorým bol napr. aj Beniak. Nielen, že sme si precvičili naše čitateľské zručnosti, ale zároveň sme aj rozmýšľali, že by sme aj my raz do Paríža chceli vycestovať :)

Prekonajme spoločne sociálne stereotypy - Peer aktivita v škole

Prekonajme spoločne sociálne stereotypy - Peer aktivita v škole
Študentský tím z UKF zavítal dňa 16.2.2017 na našu školu s pripravenými Peer aktivitami pre žiakov tretích ročníkov. Peer program mal charakter zážitkového učenia zameraného na stereotypy a citlivosť na kultúrne a sociálne odlišnosti v našej spoločnosti. Tretiaci mali tak možnosť prostredníctvom praktických zážitkových aktivít a následnou diskusiou, viac nahliadnuť a zamyslieť sa nad problémami, ktoré so sebou prinášajú nielen etnické či náboženské rozdiely, ale aj rozdiely jednotlivých sociálnych vrstiev a nad možnosťami prekonávania predsudkov a stereotypov aj v našej spoločnosti. FOTO

VALENTÍNSKA POŠTA

VALENTÍNSKA POŠTA
Keďže sa máme v škole všetci radi, tak ani tento rok akcia  pod názvom ,,Valentínska pošta“ nesmela chýbať. Žiaci, ale aj učitelia mali možnosť potešiť pozdravom a praním svojich kolegov, spolužiakov a tak si spríjemniť deň sv. Valentína. Pár dni pred Valentínom mali možnosť hodiť svoj odkaz do krabičky - schránky, ktorá bola na to určená. Na prekvapenie všetkých, odkazov tam bolo naozaj dosť a keďže nie všetci máme doma svoje polovičky, tak milé slová potešili naozaj každého. FOTO

Karneval

Karneval
Február je čas karnevalov, masiek a zábavy. Dňa 8. 2. sa žiačky 4. ročníka, ktoré praxujú v školskom klube na ZŠ Škultétyho ulici rozhodli pripraviť deťom prekvapenie. Neprišli za nimi ako obyčajne pani učiteľky, ale ako Šašovia...Jašovia, ktorí svojim programom roztancovali všetkých prítomných. S deťmi potom tvorili rôzne postavičky, masky a ozdoby, ktoré sú typické pre toto obdobie.

Súťaž na rozvoj čitateľskej gramotnosti

Súťaž na rozvoj čitateľskej gramotnosti
Dňa 2.2. 2017 sa v našej škole uskutočnila súťaž na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Aktivity v ktorých sa súťažilo boli zamerané na napísanie príbehu podľa určitých indícií. Úlohou žiakov bolo jeho odprezentovanie a zdramatizovanie. Žiaci museli klásť dôraz na správnu a presnú výslovnosť, dôslednú artikuláciu ako i správnosť hovorených prejavov. Žiaci všetkých tried úlohy splnili veľmi dobre a tak našej odbornej porote sťažili rozhodovanie o víťazoch. Všetkým výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie súťažné aktivity.  FOTO

Detský karneval

Detský karneval
„Hurá je to tu, radujú sa všetci,
prišiel opäť k nám detský karneval.
Rýchlo masky von, nabok všetky veci,
dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál...“

A zas je tu čas plesov a karnevalov. Ani my sme nezaháľali a pripravili sme si pre „naše deti“ z cvičnej materskej školy prekvapenie v podobe šašovského karnevalu. Deti sa  premenili na princezné, víly, motýliky, lienky, šaškov, princov, spidermanov , batmanov, pirátov, šerifov a rôzne zvieratká. Na parkete nám dali  riadne „zabrať“, ale tak to má byť na poriadnej „bavenici“. K dobrej nálade  prispela aj veľká chutná torta od pána starostu.  A tak sme  tancovali, súťažili, zabávali  sa a hostili, lebo nám bolo všetkým veselo a dobre.  Už teraz sa tešíme na ďalší karneval.  FOTO                                                                             

Radka,Erika,Simonka,Dominika,Katka,Kristínka,Kristínka

Dievčatá druhé v hádzanej

Dievčatá druhé v hádzanej
Vynikajúce druhé miesto obsadili naše dievčatá v OK hádzanej, ktoré sa uskutočnilo 20.1.2017 na SOŠ drevárskej. Veľkú pochvalu si zaslúžia: Danková Lucia, Helbichová Adriana, Kopecká Veronika, Lechová Lenka, Matejovová Petra, Matušiková Patrícia, Peškovičová Nikola, Slováková Eliška, Točíková Petra, Trníková Veronika, Vajdečková Dominika,Valková Zuzana. Pochvalu si zaslúži aj p. učiteľ Mgr. Peter Bahorec  za prípravu.

Tretie miesto v basketbale

Tretie miesto v basketbale
Krásne bronzové miesto pod „deravými košmi" na OK v basketbale  vybojovali naše dievčatá v zložení : Bečková Barbora, Danková Lucia, Ďurechová Anna, Jankovičová Mária, Kopecká Veronika, Lechová Lenka, Šamková Patrícia, Štefkovičová Monika, Točíková Petra, Valková Zuzana. Aj toto družstvo si zaslúži veľkú pochvalu a samozrejme aj ich tréner Mgr.Peter Bahorec.

Naše čitateľské zručnosti

Naše čitateľské zručnosti
Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie takmer všetkých vyučovacích predmetov, preto by mali v rámci školského vzdelávania patriť medzi kľúčové oblasti. Čitateľská gramotnosť je schopnosť porozumieť a používať písomné jazykové formy, ktoré majú hodnotu nielen pre jednotlivca, ale i spoločnosť. V našej škole pokladáme čitateľskú gramotnosť za veľmi dôležitú a preto sa pravidelne snažíme precvičovať... viac + foto tuK.D.