Abuzer 2017 - preventívna akcia s Ing. Rebeccou Justh