Topoľčiansky detský beh

Farby jesene

Zdravé a nezdravé potraviny

Jablkové hody

Rozprávkové stretnutie

Dožinky v Solčanoch

Halloweenska párty

Imatrikulácie prvákov

Deň materských škôl na Slovensku

Turnaj vo vybíjanej

Rovesnícke vyučovanie

Mikulášske prekvapenie

Križanovej-Brindzovej Ludanice. Číta celá rodina, číta celá dedina

Anglický týždeň s lektorom

Prezentácia stredných škôl

Mikulášku, dobrý strýčku

Lyžiarsky kurz

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...

Mladý tvorca 2018

Čitateľská gramotnosť

Chart show

Deň Zeme

Prehrávky detských piesní

Rozlúčka maturantov

,,Z rozprávky do rozprávky“