Úspech našich žiačok v okresnom kole na olympiáde v nemeckom jazyku