Denné štúdium

Denné 4-ročné štúdia pre absolventov základnej
školy ukončené maturitnou skúškou.