Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímaciho konania
pre odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník