Mesiac úcty k starším

  • Mesiac október by mal byť pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších v našom okolí. Koncert k úcte starším pripravili študentky 3.B po vedením triednej učiteľky Mgr. Hany Streďanskej.