Členovia RŠ

Rada školy pri SSOŠPg v Topoľčanoch


 • p.  Páleš Radoslav ,Mgr. , pedagogický zamestnanec
  p. Žofia Barboríková, Ing., pedagogický zamestnanec
  p. Gerbelová Gabriela , zástupca neped. zamestnancov
  p. Bošková Karin, zástupca žiakov
  p. Mária Turčeková  ,zástupca rodičov
  p. Jaroslava Pavličková, zástupca rodičov
  p. Nora Candráková, zástupca rodičov 
  p. Mariana Pokorná, delegovaná zriaďovateľom
  p. Zuzana Grmanová,PaedDR. delegovaná zriaďovateľom
  p. Božena Považanová , delegovaná zriaďovateľom
  p. Lýdia Ondrejková, Ing., delegovaná zriaďovateľom