Rada školy pri SSOŠ v Topoľčanoch


  • Ing. Žofia Barboríková        -    zástupca pedagogických zamestnancov, predseda RŠ
  • Dušan Košík            -    zástupca rodičov, podpredseda RŠ
  • Gabriela Gerbelová        -    zástupca nepedagogických zamestnancov, pokladník RŠ
  • Veronika Hazuchová        -    zástupca študentov
  • Mgr. Miroslava Bolfová        -    zástupca stavovských organizácií
  • PhDr. Vladimír Daniš        -    zriaďovateľ školy

Štatút rady školy

Štatút rady školy