Členovia RR


 • Trieda, meno a priezvisko
  I. A  - p.   Candráková Nora
  I .B  -  p.  Pokorná Mariana
  II.A  - p.   Turčeková Mária
  II.B  - p.    Kobydová Miriam
  III.A  - p.  Šrámeková Andrea, MVDr. 
  III.B  - p.  Priekopová Daniela
  IV.A -  p.  Pavličková Jaroslava
  IV.B  - p.  Rybár Pavel