Zo života školy

Súkromná stredná odborná škola pedagogická v Topoľčanoch, tak ako každý rok, ponúka svojim žiakom širokú paletu záujmových krúžkov do ktorých sa môže prihlásiť ktorýkoľvek žiak školy.


  • Vzdelávacie krúžky otvorené v šk. roku 20152016


  • Aj v tomto školskom roku naši žiaci prevezmú vzdelávací poukaz - osobitný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie. Každý žiak môže vzdelávací poukaz do polovice septembra odovzdať inštitúcii, ktorá bude v tomto školskom roku poskytovať záujmové vzdelávanie. 
 
  •  Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované formou rôznych krúžkov bude aj v tomto školskom roku vyhľadávanou formou naplnenia voľného času žiakov.V tomto školskom roku Súkromná stredná odborná škola pedagogická v Topoľčanoch ponúka študentom tieto krúžkové činnosti:

Názov krúžkuVedúci pedagóg Čas konania
Aktivity s deťmi a seniormiMgr. Vaňovápondelok
Zumba- fitnessMgr. Mosnárováutorok
Šachový krúžokMgr. Bartekutorok
Formálna úprava školských prácMgr. Turčekstreda
Krúžok anglického jazykaMgr. Servátkaštvrtok
Mladý záchranárMgr. Daňováštvrtok
Slovná zásoba anglického jazykaMgr. Pálešštvrtok
Slovenčina bez chýbMgr. Fekereováutorok
Športová aktivita- florbalMgr. Bahorecštvrtok
Spoznaj sám sebaMgr. Molnárovápondelok
Krúžok nemeckého jazykaMgr. Dorušinecpondelok