Časopis

Milí žiaci, ponúkame vám možnosť stiahnuť si a prečítať naše školské časopisy Úsmev, ktoré sú zamerané prevažne na oblasť sociálnych prác, no nájdete v ňom i veľa školských zážitkov, či množstvo rubrík ako sú rozhovory, o zdravom životnom štýle, ale aj množstvo článkov o voľnom čase, ankiet a podobne.