Kruhový tréning telesnej a športovej výchovy

V kruhovom tréningu v podstate ide o to, že cvičíme „do kruhu“ na určitom počte stanovíšť v svižnom tempe bez prestávky. 

  • Cvičíme  na posilňovacích strojoch,s činkami, ale aj so švihadlom, s fitloptou, s therabandami alebo expandermi, prípadne s váhou vlastného tela. Zameriavame sa na precvičenie celého tela,podľa potreby sa však môžeme zamerať len na jednu partiu, napríklad na spodnú alebo hornú časť tela, pričom striedame cviky s rôznou náročnosťou.