Krúžok čitateľskej gramotnosti

  • Krúžok čitateľskej  gramotnosti na našej škole  je zameraný na  komplexný súbor čitateľských zručností  potrebných na efektívnu prácu s textom.

  • Cieľom je rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u našich žiakov,  žiak- čitateľ, ktorý by mal disponovať čitateľskými kompetenciami a  pracovať s rozličnými druhmi textov používaných nielen počas praxe v materských školách a v ŠKD, ale aj intelektuálne spracovanie informácií a ich praktické uplatnenie a využitie i v  každodennom živote.