Mladý záchranár

Obsah krúžku Mladý záchranár je zameraný naprehĺbenie prevencie úrazov a negatívnych javov vplývajúcich na deti a mládež.


  • Hlavným cieľom krúžku je prostredníctvom riešenia úloh imitujúcich reálny problém. Zameraný je predovšetkým na rozvoj preventívnych úloh a opatrení znížiť úrazovosť, a tým aj ochrániť a v čase výskytu reálnej hrozby alebo ohrozenia života  človeka, alebo skupiny ľudí, vedieť adekvátne a odborne reagovať na odvrátenie fatálnych následkov ohrozenia.