Šachový krúžok

Študenti sa prostredníctvom šachového krúžku naučia pravidlá, základné princípy taktiky a stratégie kráľovskej hry. Ponesú zodpovednosť za vlastné rozhodnutia a chyby. 

  • Rozvinú svoje logické myslenie, taktiku, kreativitu, vynaliezavosť, bojovnosť. Taktiež, sebazapretie, pozornosť, postreh ale aj pamäť. Pri svojich partiách medzi členmi krúžku i v pripravovaných súťažiach zistia , aké dôležité pre život a ich budúcnosť sú prehry. Nadobudnuté vlastnosti zo šachu si dokážu preniesť aj do bežného života. Vyskúšajú si rôzne obmeny šachovej hry a v neposlednom rade sa dozvedia aj niečo zo šachovej histórie.