Tanečný zumba krúžok

Zumba je fitness program v rytme latinsko-americkej hudby, ktorý kombinuje prvky aerobiku a tanca. 


    • Záujmový krúžok zumba je tak zameraný na dynamické posilňovanie tela, formovanie postavy a to všetko v štýle zábavy a radosti z pohybu. Súčasťou záujmového krúžku je taktiež osvojenie si základných krokov spoločenských a latinsko-amerických tancov.