Prínosy projektu

 •  Praktické vyučovanie prostredníctvom exkurzie v Rakúsku.
       
        St. Polten
  – mestečko v Dolnom Rakúsku, nám pripravilo množstvo prekvapení, zážitkov, nových poznatkov a skúseností. Nielen história, ale aj súčasnosť očarila našich žiakov aj vyučujúcich.
       
        Videli sme vyučovanie v predškolských zariadeniach, kde nám zamestnanci a aj hlavná inšpektorka pre predprimárne vzdelávanie odovzdali množstvo nových informácií. To, že nás vyučovanie u našich susedov zaujalo, nasledovalo množstvo otázok tak pre pani riaditeľku a učiteľky, ako aj pre pani inšpektorku. Našou návštevou sme nadviazali užšiu spoluprácu s materskými školami v St. Poltene. Už teraz sa tešíme na to, ako budú  naše študentky absolvovať prax v jednej z materských škôl a dokážu, že sú dobre pripravené pre prácu pani učiteľky v „škôlke“
       
        Aj pre študentky študijného odboru sociálno - výchovný pracovník a animátor voľného času bola exkurzia veľkým prínosom. Navštívili sme zariadenie pre seniorov Senioren Rezidenz am Kurpark vo Viedni. V tomto komplexe budov, dokonale vybavenom , bolo o klientov postarané na najvyššej úrovni. Mali sme možnosť vidieť „malé mestečko“ s 300 obyvateľmi so všetkými službami, ktoré seniori potrebujú k životu. Aj tu kládli naši študenti  aj vyučujúci množstvo otázok, na ktoré im zodpovedne odpovedal riaditeľ zariadenia a odborné pracovníčky pre kultúru. Vedeniu sa podarilo dohodnúť možnú spoluprácu tak pre absolvovanie odbornej praxe, ako aj možnosť pracovnej príležitosti po skončení štúdia. Samozrejme, podmienkou je  zvládnuť nemecký jazyk na komunikatívnej úrovni.

        Tak, milí študenti, hor sa do štúdia nemeckého jazyka, pretože budúcnosť máte len vo svojich rukách.
 • Vzdelávanie pedagógov
   
        To, že učiť sa  má a dá v každom veku, svedčí aj vzdelávanie našich pedagógov, ktorí sa chcú prostredníctvom školení a vzdelávania zdokonaliť, aby nestrácali krok  s dobou. Informačné technológie vládnu svetom a aj vyučovanie je toho dôkazom. Novší, zaujímavejší prístup vo vyučovaní ocenia hlavne žiaci. Veríme , že po skončení vzdelávania bude učenie naozaj hrou a už teraz sa na to tešíme.

  „Interaktívne vyučovanie“
  „Kurz komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu“
  „Kurz nemeckého jazyka s odborným zameraním“
  „Kurz anglického jazyka s odborným zameraním“