Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

  • Názov:

  • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
  • Vyhlasovateľ:

  • NÚCEM
  • Cieľ projektu:

  • Vytváranie podmienok pre zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania. Aktivitou projektu je vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM, monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií a sledovanie trendov kvality škôl. Naším žiakom elektronické testovanie poskytne rýchlu objektívnu spätnú väzbu pri preverovaní ich vedomostí a je to pre nich v neposlednom rade atraktívnejšia forma hodnotenia.
  • Finančná podpora:

  • Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ